7.2.1838

Afsender

NN

Modtager

Omnes

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Dokument

[...]

Thorvaldsen. Alle Aviser have gjenlydt med Berømmelse over et af denne Kunstners nyeste Mester-værker “Guttenbergs Statue;” støbt i Bronze af Crozatier i Paris. Paa Forsiden læses:

Joannem. Gennsfleiseh.
De Gutenberg.
Patricium Moguntium
Aere. Per totam. Europam. Collato.
Posuerunt. Cives.
MD,CCCXXXVII.

(For Johannes Gennsfleisch af Guttenberg; Maynzer Patricier; ved Bidrag fra hele Europa; oprettet af hans
Medborgere 1837).
Paa Bagsiden læses:

Artem quae Graecos Latuit
Latuitque Latinos.
Germani Sollers Extudit Ingenium.
Nunc quidquid veteres Sapiunt
Sapiuntque Recentes.
Non sibi. Sed Populis Omnibus
Id sapiunt.

(Kunsten, Grækere og Romere ikke kjendte, opdagede en Tydskers kløgtige Aand; hvad nu de Gamle og Nyere end vide, vide de ikke for sig, men for ethvert Folk).

Staden Maynz har tilstillet Thorvaldsen Borgerrettigheden i Samme m. m.
 

[...]

Generel kommentar

Dette er en trykt tekst, som blev udgivet i Materialier 7.2.1838.

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1838, Materialer 7.2.

Emneord

Personer

Værker

A114 Johann Gutenberg, 3.2.1834 - 28.6.1834, inv.nr. A114

Sidst opdateret 26.02.2016