24.6.1837

Afsender

Redaktørerne ved Dansk Kunstblad

Afsendersted

København

Modtager

Omnes

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af det tidsskrift, hvori denne tekst blev trykt.

Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Dokument

Udenlandske Efterretninger.
––––––––––––––

[…]

Berlin. Vor berømte Medailleur Vogt har i Rom fuldendt den allerede i flere Aar af ham forberedte og i München begyndte Medaille til Ære for Thorvaldsen. Arbeidet behagede Thorvaldsen til den Grad, at han omfavnede Kunstneren og strax bestilte 50 Exemplarer. Vogt er paa sin Hjemreise sandsynligviis ankommen til München, og Medaillen venter man hvert Øieblik at see her.

Frankfurt a. M. Vi have nu det bedste Haab om at see et offentligt Mindesmærke til Ære for Goethe oprettet i vor Stad. I et Comité-Møde den 1ste Mai skulle flere vigtige Beslutninger være tagne. Der skal aabnes en almindelig Subscription, og Kunstforeningens Medlemmer have allerede tegnet sig for 10,000 Gylden. Som man horer, har Thorvaldsen paataget sig Udførelsen af Monumentet.

Generel kommentar

Disse notitser blev bragt i kunsttidsskriftet Dansk Kunstblad, 2. Bd., Nr. 11, 24.6.1837.

Emneord

Personer

Værker

F9 Medaljens forside: Portræt af Thorvaldsen. Medaljens bagside: Amor og Erato, 1837, inv.nr. F9
F10 Medaljens forside: Portræt af Thorvaldsen. Medaljens bagside: Amor og Erato, 1837, inv.nr. F10

Sidst opdateret 27.05.2018