21.1.1837

Afsender

Redaktørerne ved Dansk Kunstblad

Afsendersted

København

Modtager

Omnes

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af det tidsskrift, hvori denne tekst blev trykt.

Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Dokument

Schillers Monument.
–––––––––––––

Modellen til dette Kunstværk er nu fuldendt og opstillet i Thorvaldsens Atelier. Digterens Hoved er forfærdiget efter Danneckers Buste, og hans Physiognomie synes at udtrykke en eller anden høi Tanke, som skal meddeles Verden i en poetisk Indklædning. Figurens Stilling er grandios, men maa endnu frembringe et langt større Indtryk i Metal end i Gibs, Den danske Architekt, Hr. Bindesbøll, har, efter Thorvaldsens Angivelser, udført to Tegninger til en Piedestal for Schillers Statue, og sendt dem til Stuttgart, hvorfra man nu venter paa Svar, for at sende Monumentet til Tydskland. Paa de tre Basreliefs, der skulle smykke Piedestallen, vil Kunstneren snart lægge sidste Haand, for at ogsaa de kunne blive støbte, da de ikke, som man tidligere troede, skulle udføres i Marmor. Det første Basrelief forestiller Digtekunstens Genius, en svævende bevinget Figur med himmelvendt Blik, spillende paa Lyra. Paa det andet Basrelief sees en Victoria med Palmegrenen i den høire og Laurbærgrenen i den venstre Haand, og det tredie forestiller Sørgespillets og Historiens Muse, som hver paa sin Side svæver hen mod Verdenskuglen, hvorpaa Navnet “Schiller” staaer skrevet. Over Kuglen er Digterens Stjerne fremstillet i Form af en Comet, og under den svæver Ørnen med Digterens Værker, en Rolle, i Kløerne. Allernederst seer man den Afdødes Fødsels- og Dødsmaaned betegnede ved Skorpionen og Tyren. Kongen af Baiern har paa ny tilstillet Selskabet for dette Monuments Oprettelse et Bidrag as 1000 Fl. (Af “Schorns Kunstblatt”.)

Generel kommentar

Denne artikel blev bragt i kunsttidsskriftet Dansk Kunstblad, 1. Bd., Nr. 22, 21.1.1837.

Emneord

Personer

Værker

A770 Friedrich Schiller, Senest 9. september 1836, inv.nr. A770
A136 Poesiens genius, Senest 9. september 1836, inv.nr. A136
A137 Sejrens gudinde, Senest 9. september 1836, inv.nr. A137
A135 Friedrich Schillers apoteose, Senest 9. september 1836, inv.nr. A135

Sidst opdateret 26.05.2018