13.2.1830

Afsender

Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten

Modtager

Omnes

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Dokument

Kjætteren Thorvaldsen.

Ifølge en i Börsenhalle, af 5te dennes over Paris, fra Rom meddeelt Efterretning, skal Thorvaldsens Monument over Pius den Syvende, som Kunstneren har udarbeidet efter Cardinal Corsalvis testamentariske Disposition og paa hans Bekostning, ikke kunne opstilles i St. Peterskirken, fordi denne Roms første Kirke, efter Statssecretairen Cardinal Albanis Erklæring, ”ei tør optage et Værk af en Kjætter!!!”

Generel kommentar

Dette er en trykt tekst, som blev udgivet i Kjøbenhavns-Posten d. 13.2.1830.

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1830, Kjøbenhavns-Posten 13.2.

Emneord

Personer

Værker

A142 Pius 7., marts 1825, inv.nr. A142

Sidst opdateret 19.03.2015