23.6.1810

Afsender

Redaktørerne ved Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn

Modtager

Omnes

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Dokument

(...)

Af et Brev fra Etatsraad og Ridder West, dat. Rom d. 9. Maji, erfares, at vor Thorvaldsen, som nu er 38 Aar gammel og paa 12te Aar har opholdt sig i Rom, hvor han kun er bekjendt under sit Døbenavn il cavaliere Alberto, scultore danese, har i sit Værksted følgende Arbejder færdige: 1. Billedstøtter: Jason, Ganymedes, Bacchus, Venus, Apollo, Amor og Psyche, Hebe, Psyche, Adonis, Mars, Bacchus. 2. Basreliefs: Brisees, som bortføres fra Achilles, Apollo, der spiller for Muserne, som danse omkring Gratierne, Bacchus, Hektor og Paris. En Font eller Døbesteen, i Form af et antik Alter, med Basreliefs paa dens 4 Sider. — Fire runde Basreliefs for det Kgl. Slot. Herkules og Hebe, Jupiter og Nemesis, Prometheus og Minerva, Æsculap og Hygea. — 3. Brystbilleder: Khr. Schubart, Kherinde Schubart, Gr. A. Bernstorff, Gr. Rantzau Breitenburg, Gr. A. Moltke, Digteren Titge, Trane, Dansk Archurct, Prindsesse Gallizin, Baron og Baronesse Humbolt, Prof. Baden, Gr. Worrenzow, Prindsesse Didrikstein, Frøken Ida Bruun, Etatsr. Tycho Rothe. Roms berømte Maler Camucini.

(...)

Generel kommentar

Dette er en trykt tekst, som blev udgivet i Nyeste Skilderie 23.6.1810.

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1810 Nyeste Skilderie 23.6.

Personer

Værker

A52 Jason med det gyldne skind, 1802-1803, inv.nr. A52
A28 Amor og Psyche, ca 1807, inv.nr. A28
A2_ Bacchus, 1804, inv.nr. A2
A41 Ganymedes rækker skålen, 1804, inv.nr. A41
A3 Apollon, 1805, inv.nr. A3
A37 Hebe, 1806, inv.nr. A37
A317 Herkules og Hebe, 1808, inv.nr. A317
A318 Hygieia og Æskulap, 1808, inv.nr. A318
A319 Minerva og Prometheus, 1807-1808, inv.nr. A319
A320 Nemesis og Jupiter, 1810, inv.nr. A320
A212 Adam Gottlob Detlef Moltke, 1803-1804, inv.nr. A212
A718 Herman Schubart, 1804, inv.nr. A718
A719 Jacqueline Schubart, 1804, inv.nr. A719
A490 Briseis og Achilleus, 1803, inv.nr. A490
A53 Adonis, 1808, inv.nr. A53
A705 Musernes dans på Helikon, 1806, inv.nr. A705
A26 Psyche, 1806, inv.nr. A26
A802 Jacob Baden, 1806, inv.nr. A802
A218 Ida Brun, 1809, inv.nr. A218
A282 Vincenzo Camuccini, 1810, inv.nr. A282

Sidst opdateret 02.06.2018