24.11.1832

Afsender

Luigi Bienaimé

Afsendersted

Rom

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af regnskabet.

Resumé

Kommentarerne til dette regnskab er under udarbejdelse.

Dokument

Giornate
Carlesi
Bardi
Roncaglia
Gianfredi
Lucchet[t]i
Marini
Vaini
Giacomo
Betti
Peppe

6
2
5
6
6
6
6
1
Sabbato 24 9bre 1832
al pezzo d’Alessandro
al pezzo d’infanteria
al fiume
al pezzo dei doni
alla barca, e pez[z]o d’Infanteria
al solito pezzo
al S: Bartolomeo
al S: Giacomo
S..
7
2
6
6
4
3
3
 
4
1
P..
2
4
 
 
2
 
 
8
2
5
B
Carbone e cenice
Ferrero associazione due stampe
Raspe No 9
Ag[g]iustatura di un forcone
Ferrari
Fac[c]hini per il trasporto del pezzo d’infanteria e del Bat[t]istero, e messo sopra i caval[l]et[t]i il pezzo del Bucefalo -

 
 
 
1
 
1
8
1
8
2
2
 
7
5
6
5
 
4
Som[m]ini[strazio]ne
Cassa –
Avere –
43
26
16
3
  9
3
0
  7
3

Generel kommentar

Dette regnskab er en del af en regnskabssamling, der omfatter Thorvaldsens værkstedsregnskaber for perioden 1832-1833.
En oversigt over alle enkeltdokumenterne i regnskabssamlingen kan ses via emneordet Regnskab No. 2, 1832-1833.
En samlet oversigt over alle Thorvaldsens kendte værkstedsregnskaber findes i referenceartiklen Værkstedsregnskaber.

Arkivplacering

Regnskab No. 2, 1832, nr. 218

Emneord

Sidst opdateret 07.01.2013