20.2.1830

Afsender

Luigi Bienaimé

Afsendersted

Rom

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af regnskabet.

Resumé

Kommentarerne til dette regnskab er under udarbejdelse.

Dokument

Giornate
Galleti
Gianfredi
Carlucio
Marini
Betti
Monti

6
6
6
6
6
Sabbato 20 Febbrajo 1830
al Pottoschi
al Bassorilievo del [tilfoejet: “M.to”] Papa
all’Apostolo solito
al Ritrato della G: D: Elena
in parte al Potoschi
aconto al Bassorilievo Genio sepolcr.le
S.
6
4
3
2
4
10
P.
 
2
 
4
2
 
B
 
 
 
 
 
 
Segatore primo taglio per l’architettetura del Monumento del Papa P: 20-2
Ferrari
Caroza per la Sig.a Liseta
Agiustatura di due orologi del Sig.e thorvaldsen, e Figlia
Raspe N.o 4
Fachini per adirizzare il marmo al Segatore e trasportato un altro marmo per il R: di Potoschi
2
 
 
2
 
 
1
4
6
7
 
6
 
 
2
5
 
 
 
 
 
Somini.ne
Avere
37 1 7

Generel kommentar

Dette regnskab er en del af en regnskabssamling, der omfatter Thorvaldsens værkstedsregnskaber for perioden 1822-1831.
En oversigt over alle enkeltdokumenterne i regnskabssamlingen kan ses via emneordet Regnskab No. 1, 1822-1831.
En samlet oversigt over alle Thorvaldsens kendte værkstedsregnskaber findes i referenceartiklen Værkstedsregnskaber.

Arkivplacering

Regnskab No. 1, 1830, nr. 64

Emneord

Sidst opdateret 07.01.2013