November 1820 - december 1823

Afsender

NN

Afsendersted

Rom

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af hele regnskabsbogen, som denne side er en del af.

Resumé

Kommentarerne til dette regnskab er under udarbejdelse.

Dokument

Angeli del Battistero 173,,
   
9bre  
   
Dec[em]bre  
1820  
11  
1823  
13=  
   
Scalpellino  
   
A Morescalchi giornate trè  
   
1 20  
   
2 70  


–––– Amorini Bassorilievo ––––

1822  
Novembre
idem  
idem  
1823.  
   
   
   
Decembre  
   
30  
7 Dec.re
21,, d.o
Marzo 22.  
29  
Aprile 5.  
6.  
13  
   
A Landini p[er] giornate Sei fatte come s.a
Al sudetto p[er] giornate trè come s.a . . vi è altro Conto al 173
Allo scalpellino p[er] giornate trè fatte come s.a
Amadeo giornate Cinque fatte c[om]e s[opr]a[?
Amadeo giornate quattro, e ½  
al medesimo giornata una  
Morescalchi gionate trè  
al med.o giornate due
   
3 60  
1 80  
2 40  
5 ––  
4 50  
1 ––  
2 70  
1 80  

Generel kommentar

Dette regnskab er en del af en regnskabsbog, der rummer Thorvaldsens værkstedsregnskaber for perioden 1819-1823. Regnskabsbogens register kan ses her, mens en gengivelse af den komplette, originale regnskabsbog kan ses her.
En oversigt over alle enkeltsiderne i regnskabsbogen kan ses via emneordet Regnskab 1819-1823.
En samlet oversigt over alle Thorvaldsens kendte værkstedsregnskaber findes i referenceartiklen Værkstedsregnskaber.

Arkivplacering

Regnskab 1819-1823, p. 173

Emneord

Sidst opdateret 07.01.2013