4.5.1839

Afsender

De Massmanske Søndagsskoler

Afsendersted

København

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af diplomet.

Resumé

Kommentarerne til dette diplom er under udarbejdelse.

Dokument

Høivelbaarne Herr Conferentsraad
ALBERT THORVALDSEN,
Commandeur af Dannebrogen og Dannebrogsmand, Commandeur og Ridder af flere Ordener &c. &c.,
Danmarks Kunstner,
udnævner

SELSKABET FOR DE MASSMANNSKE SØNDAGSSKOLER,
erkjendende Kunstens store Indvirkning paa Haandværkernes Forædling,
Ifølge eenstemmig Beslutning,
herved til sit

FØRSTE ÆRESMEDLEM.

–––––––––––––––––––––––––––––––

KJØBENHAVN, den 4. Mai 1839.
Under Selskabets Segl og Directionens Underskrift.

B Münter

Aalborg. Hammerich Hetsch KHHegelund. A Lystrup Dienhoff CGHummel. Daensen[?]


[i rødt segl:]
De
Massmannske
Søndags
Skoler


Trykt i det Berlingske Bogtrykkeri i Kjøbenhavn.

Generel kommentar

De fortrykte dele af dette diplom er markeret med gråt.

Arkivplacering

N351

Emneord

Værker

N351 Thorvaldsens æresdiplom fra de Massmannske søndagsskoler, 1839 - 1839, inv.nr. N351

Sidst opdateret 18.11.2014