Efter 16.12.1820

Afsender

Luigi Chiaveri

Afsendersted

Rom

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af dedikationen. Bogen, hvori dedikationen optræder, blev udgivet 1820, og da Thorvaldsen først ankom til Rom 16.12.1820 fra sit ophold i Danmark, må dedikationen stamme fra efter denne dato.

Resumé

En dedikation til Thorvaldsen.

Dokument

Al Sig Cav Thorwaldsen
dona Luigi Chiaveri

Generel kommentar

Dette er en håndskrevet dedikation fra Chiaveri i Cancellieris publikation: Notizie della venuta in Roma di Canuto II e di Cristiano I re di Danimarca negli anni MXXVII e MCDLXXIV e di Federico IV giunto a Firenze con animo di venirvi nel MDCCVIII, raccolte da Francesco Cancellieri in occasione della favstissima permanenza in Roma delle LL. AA. RR. il principe ereditario di Danimarca Cristiano Federico e Carolina Amalia sotto i nomi di conte e contessa di Oldenbovrg con la biblioteca degli scrittori delle cose danesi, Rom 1820.
Som det fremgår, blev bogen udgivet i anledning af den danske kronprinsepars ophold i Rom 1819-20. Chiaveri var dansk konsul i Rom, hvorfor bogen rummer en trykt dedikation fra forfatteren til Chiaveri. Dette forklarer også, hvorfor Thorvaldsen fik bogen af Chiaveri.
Bogen findes i billedhuggerens bogsamling, M582.

Arkivplacering

M582

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Sidst opdateret 18.10.2014