Antagelig efter 17.9.1838

Afsender

F.C. Petersen

Afsendersted

København

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

København

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af dedikationen. Da Petersen ikke var i Rom, er det ikke sandsynligt, at han lærte Thorvaldsen at kende før hjemkomsten til Danmark 17.9.1838. Det må derfor antages, at Petersen skænkede bogen, hvori dedikationen optræder, til billedhuggeren efter denne dato.

Resumé

En dedikation til Thorvaldsen.

Dokument

Til Thorvaldsen

venskabeligst fra
Forfatteren.

Generel kommentar

Dette er en håndskrevet dedikation i Petersens publikation: Almindelig Indledning til Archæologiens Studium, København 1825. Bogen findes i Thorvaldsens bogsamling, M471.
Thorvaldsen er omtalt kort i bogen: To gange i forbindelse med de antikke skulpturer, Ægineterne og hans restaurering af dem; og én gang i forbindelse med en diskussion af grænsen mellem maleri og skulptur. Alle disse tre steder er uopsprættede i bogen.

Arkivplacering

M471

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Sidst opdateret 20.10.2014