1833

Afsender

Salvatore Betti

Afsendersted

Rom

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af dedikationen, men det hæfte, hvori den optræder, blev udgivet 1833. Det er sandsynligt, at Thorvaldsen modtog hæftet umiddelbart herefter.

Resumé

En dedikation til Thorvaldsen.

Dokument

Ch. Sige. Commende. Thorvaldsen

Generel kommentar

Dette er en håndskrevet dedikation i Bettis publikation: Notizie intorno alla vita e alle opere di Pasquale Belli architetto romano, Rom 1833.
Hæftet findes i Thorvaldsens bogsamling, M370,6.

Arkivplacering

M370,6

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Sidst opdateret 19.10.2014