Sandsynligvis 1837

Afsender

Pietro Camporese den yngre

Afsendersted

Rom

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af dedikationen, men hæftet hvori den optræder, blev udgivet 1837. Det er sandsynligt, at Thorvaldsen fik overrakt hæftet samme år.

Resumé

En dedikation til Thorvaldsen.

Dokument

Al Chiarissimo Sigr Alberto Cave Commendatore Thorvaldsen
in segno di altissima stima

l’Autore

Generel kommentar

Dette er en håndskrevet dedikation i Camporeses publikation: A sua eccellenza reverendissima Monsignore Antonio Tosti, tesoriere generale della R.C.A. questo progetto di mausoleo temporaneo immaginato a celebrare con pompa di solenni eseqvie il felice discoprimento nel Pantheon delle ossa di Raffaele Sanzio nel settembre dell’anno MDCCCXXXIII, Rom 1837.
Som det fremgår, handler hæftet om et muligt gravmæle for renæssancemaleren Rafael. Thorvaldsen var til stede både ved åbningen af Rafaels grav i Pantheon 14.9.1833 og ved genbegravelsen 18.10.1833. Han var derfor formodentlig interesseret i Camporeses projekt, jf. også Thorvaldsens eget reliefudkast Gravmæle over Rafael, A611.
Hæftet findes i Thorvaldsens bogsamling, M366,2.

Arkivplacering

M366,2

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Sidst opdateret 20.10.2014