Sandsynligvis 1836

Afsender

Johann August Gottlob Weigel

Afsendersted

Leipzig

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af dedikationen, men den bog, hvori dedikationen optræder, blev udgivet 1836. Det er sandsynligt, at Thorvaldsen modtog bogen umiddelbart herefter.
Der er dog også en mulighed for, at Weigel kan have givet bogen til Thorvaldsen under hans besøg i Leipzig 21.6.1841.

Resumé

En dedikation til Thorvaldsen.

Dokument

Sr Hochwohlgeboren
Herrn Conferenzrath Ritter

Thorwaldsen

Leipzig J. A. G. Weigel

Generel kommentar

Dette er en håndskrevet dedikation i Weigels publikation: Aehrenlese auf dem Felde der Kunst, Leipzig 1836.
Bogen findes i Thorvaldsens bogsamling, M361.

Arkivplacering

M361

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Sidst opdateret 20.10.2014