1836

Afsender

Antonio Solà

Afsendersted

Rom

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af dedikationen, men det hæfte, hvori den optræder, blev udgivet 1836. Det er sandsynligt, at Thorvaldsen modtog hæftet umiddelbart herefter.

Resumé

En dedikation til Thorvaldsen.

Dokument

Sige. Commende. Thorvaldsen

Generel kommentar

Dette er en håndskrevet dedikation i Solàs publikation: Intorno al metodo che usarono gli antichi greci nel servirsi de’ modelli vivi per le loro belle opere d’arte. Discorso detto agli alunni dell’ insigne e pontificia Accademia Romana di S. Luca nella premiazione scolastica del 1835, Rom 1836.
Hæftet findes i Thorvaldsens bogsamling, M220,20.

Arkivplacering

M220,20

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Sidst opdateret 20.10.2014