1837

Afsender

Salvatore Betti

Afsendersted

Rom

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af dedikationen, men det hæfte, hvori den optræder, blev udgivet 1837. Det er sandsynligt, at Thorvaldsen modtog hæftet umiddelbart herefter.

Resumé

En dedikation til Thorvaldsen.

Dokument

Ch. Sige. Commende. Thorvaldsen

Generel kommentar

Dette er en håndskrevet dedikation i Bettis publikation: Degli antichissimi Geni e soprattutto di quello della Vittoria. Lezioni tre dette agli alumni dell’insigne e pontificia accademia romana di S. Luca, Rom 1837.
Hæftet findes i Thorvaldsens bogsamling, M220,12.

Arkivplacering

M220,12

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Sidst opdateret 20.10.2014