1836

Afsender

Salvatore Betti

Afsendersted

Rom

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af dedikationen, men hæftet, hvori den optræder, blev udgivet 1836. Det må antages, at Thorvaldsen modtog hæftet umiddelbart efter.

Resumé

En dedikation til Thorvaldsen.

Dokument

Al celebratissimo Sige. Commendatore Thorvaldsen
in argomento di altissimo ossequio

l’autore

Generel kommentar

Dette er en håndskrevet dedikation i Bettis publikation: Sulla musa Melpomene dissertazione detta alla Pontificia Accademia Romana Di Archeologia, Rom 1836. Hæftet findes i Thorvaldsens bogsamling, M219,3.

Arkivplacering

M219,3

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Sidst opdateret 20.10.2014