1837

Afsender

Eduard Gerhard

Afsendersted

Rom

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af dedikationen. Men det hæfte, hvori den optræder, blev udgivet 1837. Thorvaldsen modtog sandsynligvis hæftet umiddelbart herefter.

Resumé

En dedikation til Thorvaldsen.

Dokument

Al Sig. Commd. Thorwaldsen
omaggio dell’autore

Generel kommentar

Dette er en håndskrevet dedikation i Gerhards publikation: Il vaso dall’ Archemoro, Rom 1837.
Hæftet findes i Thorvaldsens bogsamling, M210,1.

Arkivplacering

M210,1

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Sidst opdateret 20.10.2014