14.4.1844

Afsender

Redaktørerne ved Ny Portefeuille, J.C. Schythe

Afsendersted

København

Modtager

Omnes

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af det tidsskrift, hvor denne tekst blev trykt.

Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Dokument

‒ Et af C. Richard komponeret Mindeblad over Thorvaldsen vil om kort Tid udkomme hos Reitzel. Kunstneren har havt den heldige Idee at fremstille af Thorvaldsens Liv: den sidste Dag i hans Atelier, hvorved han har faaet Leilighed til at anbringe den store Mester selv midt iblandt sine navnkundigste Værker: Gratierne, Hercules, Hyrdedrengen, Juleglæde, Mars, Venus o fl. a. Han selv læner sig til Løven, og foran ham staaer Luthers Büste paa Piedestallen. I Hjørnerne ere anbragte de fire Thorvaldsenske Medaillons: Poesien, Musiken, Maler- og Billedhuggerkunsten. Det Hele er omgivet af en let Ramme med sindrige Attributer.

Generel kommentar

Denne tekst udkom i tidsskriftet Ny Portefeuille, op. cit.

Arkivplacering

M17,83 (Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1844)

Andre referencer

Emneord

Personer

Sidst opdateret 10.04.2017