1828

Afsender

Redaktørerne ved Archiv for Psychologie, Historie, Literatur og Kunst

Modtager

Omnes

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Dokument

Thorvaldsen.

Warschau. Den 3die d. M. (November 1828) blev her Grundstenen lagt til Monumentet for Copernicus. Det herværende videnskabelige Samfund havde paa egen Bekostning ladet Statuen forfærdige; den er modelleret af Albert Thorvaldsen, og støbt i Metal af Johan Gregorie. Et Actstykke om Monumentets Oprindelse, en Fortegnelse over Samfundets Medlemmer, ligesom og over flere Medailler og Mønter, bleve lagte i en Glas-Skaal, hvilken vel tilkittet blev indmuret i Fundamentet, ved hvilken Leilighed Samfundets Præsident Niemzewicz talte nogle meget kraftige Ord.

(Efter den Berlin. Statstid.)

Generel kommentar

Denne notits udkom i Archiv for Psychologie, Historie, Literatur og Kunst 1828.

Arkivplacering

M17,77 (Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1828)

Emneord

Personer

Værker

A113 Nicolaus Copernicus, Senest 20.4.1822 - Senest 23.11.1822, inv.nr. A113

Sidst opdateret 23.01.2017