Antagelig 1816

Afsender

Charles Robert Cockerell

Afsendersted

Rom

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af dedikationen, men den raderingen, hvorpå dedikationen optræder, udkom i 1816. Det må formodes, at Thorvaldsen modtog raderingen umiddelbart herefter.

Resumé

En dedikation på en radering til Thorvaldsen.

Dokument

All ornatissimo il Cavaliere Thorwalsden
in segno di stima
dall autore.

Generel kommentar

Dette er en håndskrevet dedikation på Cockerells radering: Tempelpediment med Niobidegruppen, der findes i Thorvaldsens grafiksamling, E1461.

Arkivplacering

E1461

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Værker

E1461 Tempelpediment med Niobidegruppen, 1816, inv.nr. E1461

Sidst opdateret 14.10.2014