Antagelig efter 1819

Afsender

Paolo Toschi

Afsendersted

Parma

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af dedikationen. Men kobberstikket, hvorpå dedikationen optræder, stammer antagelig fra efter Toschis hjemkomst til sin fødeby Parma 1819.

Resumé

En dedikation på et kobberstik til Thorvaldsen.

Dokument

Sig. Commendatore Torwalsen Statuario – Toschi

Generel kommentar

Dette er en håndskrevet dedikation på Toschis kobberstik: Kristus falder på vej til Golgatha, efter Rafaels maleri. Kobberstikket findes i Thorvaldsens grafiksamling, E1065.
Kobberstikket blev trykt af Luigi Bardi.

Arkivplacering

E1065

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Værker

E1065 Kristus falder på vej til Golgata, Antagelig tidligst 1819, inv.nr. E1065

Sidst opdateret 18.10.2014