Kort før 21.9.1842

Afsender

Accademia Filodrammatica Romana

Afsendersted

Rom

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår indirekte af brevet, der må være skrevet kort før den omtalte forestilling d. 21.9.1842.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

ACCADEMIA FILO-DRAMMATICA ROMANA

Il Presidente dell’ Accademia prega a nome della medesima il Sigr Comendatore Torwalsen
di fargli l’onore d’intervenire alla rappresentazione del la Commedia= La povera madre, e della Farsa= Frontino che avrà luogo la sera di mercoldi 21, e sabato 24 7bre 1842 alle ore 2 precise nella Sala posta presso il Palazzo Sforza in Via

Banchi Nuovi No 39


[På brevets bagside har Thorvaldsen skrevet navnene under tre af de i alt fem skitser af profeter, jf. den generelle kommentar:]
Jeremias
Esaias

Jeremias

Daniel

Generel kommentar

Invitationen er i hovedparten fortrykt, og de fortrykte dele er markeret med gråt ovenfor.

På brevets bagside har Thorvaldsen tegnet skitser af Profeterne Esaias, Jeremias og Daniel, jf C468cr.

Arkivplacering

C468cv

Værker

C468cr Profeterne Esaias, Jeremias og Daniel, 1842, inv.nr. C468cr

Sidst opdateret 15.08.2011