1822-1823

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Rom

Modtager

NN

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringsbegrundelsen er under udarbejdelse.

Resumé

Kommentarerne til dette brevudkast er under udarbejdelse.

Dokument

Thor S
Som ikke kan komme til at forglemme sit Fæddernde Land[.] saa snart jeg kan skal jeg rigtig forskaffe det som kan være dig tjenlig


[på papirets anden side med Thorvaldsens hånd:]
Bassorilievo di Generali
– – – – di Ellefanto
d’Apollinaro
Statue di Potosk
In tuto
35
35
20
160
378
 


Recivuto à Conto
Luni 20 88
Scudi 66
104
84
342
378
36

Oversættelse af dokument

Thor S
Who cannot forget his native country [.] as soon as I am able to I shall certainly procure that which may be serviceable for you


[on the other side of the paper in Thorvaldsen’s hand:]
Bassorilievo di Generali
– – – – Di Ellefanto
d’Apollinaro
Statue di Potosk
In tuto
35
35
20
160
378
 


Recivuto à Conto
Luni 20 88
Scudi 66
104
84
342
378
36


[Translated by Karen Husum]

Dokumentstatus

Egenhændigt udkast

Arkivplacering

C268

Emneord

Sidst opdateret 02.12.2014