Tidligst 1809

Sender

P.O. Brøndsted

Sender’s Location

Rom

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: Illustrissimo Segr / Cavalière Thorvaldsen / Roma

Dating based on

Brevet må være sendt, mens både Thorvaldsen og Brøndsted har været i Rom. Brøndsted ankom til Rom første gang i efteråret 1809, og dette tidspunkt må derfor angive brevets tidligst mulige datering. Det synes imidlertid sandsynligt, jf. indholdet, der omhandler oplæsning af nyt fra Grækenland, at brevet er sendt efter Brøndsteds ophold i Grækenland, hvorfra han kom til Rom i 1813. Han blev i Rom i 5 uger, inden han over land rejste videre hjem til Danmark. Det er muligt, at brevet er sendt til Thorvaldsen under dette ophold; alternativt kan det være sendt under Brøndsteds tredje ophold i Rom: I januar 1819 ankom Brøndsted til Rom, hvor han blev til sommeren 1820, da han rejste til de Joniske øer og Palermo. Han ankom til Rom igen i slutningen af 1820, hvor han forblev indtil maj 1823.

Abstract

Brøndsted invites Thorvaldsen to come and hear news from Greece.

Document

[Be]dste Ven!
[D]ersom DuI har Tid at komme lidt hen til mig i Aften henved Kl: 10 saa skal jeg læse Dig gode Efterretninger for fra GrækenlandII
Din Brøndsted
Torsdag Aften.

General Comment

Invitationen bevidner det venskabelige forhold mellem Thorvaldsen og Brøndsted. Som det fremgår af andre invitationer, gik de også sammen i teatret og fulgtes undertiden til andre visitter.

Archival Reference

m8 1823, nr. 124

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Commentaries

  1. Thorvaldsen og Brøndsted var dus, hvilket Thorvaldsen ellers fortrinsvis var med sine ungdomsvenner. Se evt. referenceartiklen “Dus med Thorvaldsen”.

  2. Det vides ikke, hvilke gode efterrretninger Brøndsted havde fået fra Grækenland.

Last updated 21.11.2013