13.12.1822

Sender

Camillo Landini

Sender’s Location

Sankt Petersborg

Information on sender

Rester af laksegl.

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: Al Egregio Sig.e Prof.re di Scultura / Alberto Thorwaldsen / Consigliere di Stato di S.M il Re / di Danimarca, e Cavaliere / di molti Ordini / a Roma

Dating based on

Brevet er af Landini dateret 1.12.1822 antagelig efter juliansk kalenderregning, der på dette tidspunkt stadig var gældende i Rusland. I de katolske lande blev den gregorianske kalender indført 1582 og senere i Danmark i året 1700, mens den i de græsk-ortodokse lande først blev antaget i 1900-tallet. Anbefalingsbrevet er bragt til Rom af den anbefalede Boris Orlovsky selv. Orlovsky medbragte desuden en anbefaling fra Aleksei Olenin, præsident for Kunstakademiet i Sankt Petersborg, jf. brev af 12.12.1822 fra Olenin til Thorvaldsen. I denne skrivelse er dateringen anført efter både den julianske og gregorianske kalender, hhv. 30.11.1822 og 12.12.1822. Landini har antagelig læst dette brev, før han har skrevet sit eget, og det er derfor sandsynligt, at Landinis brev er skrevet dagen efter Olenins, dvs. 13.12.1822.

Abstract

Landini skriver fra Sankt Petersborg for at anbefale billedhuggeren Orlovsky, som har haft succes med at udføre et portræt af den russiske zar og derfor har opnået et stipendium til yderligere dygtiggørelse i billedhuggerkunsten. Landini håber, at Thorvaldsen vil tage sig af Orlovsky og give ham den fornødne vejledning. Brevet afsluttes med hilsner fra billedhuggeren Göthe, der også befinder sig i Sankt Petersborg.

Document

Sige. Alberto Padrone, ed Amico Car[issim]mo

1822
S. PietroburgoI 1. Decembre

Perdoni la libertà che mi prendo di scriverli la presente Lettera, che hà per fine di raccomandarli il LatoreII Sige. Boris ArlovskiIII, il quale si porta costi per perfezionarsi nella Scultura. Questo Giovane, unico frà i Russi, che Lavora il marmo, avendo presentato a S.M.IV [Sua Maestà] il suo ritratto eseguito molto bene in marmo hà ottenuta una pensione. Le sue buone qualità morali, e la volontà di studiare fanno sperare una buona riuscità, ed è perciò che ha bisogno della di Lei assistenzaV.
Conoscendo quanto Ella ami di essere utile agli Artisti ardisco di raccomandarglielo, e la assicuro che gliene sarò eternamente grato.
La prego a comandarmi in tutto ciò che Ella mi crederà capace di serverla dichiarendomi a tutte prove.

Suo Div[otissi]mo Servitore
Camillo Landini

P.S. Abbiamo qui il Sig.e GötheVI, il quale

m’incarica di salutarla distintamente.

Archival Reference

m7 1822, nr. 65

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Other references

Subjects

Persons

Commentaries

  1. Landini befinder sig i skrivende stund i Sankt Petersborg, det er dog uvist, hvor lang tid dette ophold varer. Ifølge Thiele III, p. 146 får Landini i foråret 1822 af Thorvaldsen til opgave at færdiggøre relieffet Caritas (relieffet blev senere købt af Kommissionen for Frue Kirke, hvor det nu er anbragt, jf. Thiele III, p. 148-149). Landini kan derfor først være taget afsted senere det samme år.
    Ifølge Thieme-Becker, op. cit. skulle Landini være død 1821 i Sankt Petersborg, hvilket brevet afkræfter. Sass, op. cit. anfører også dødsåret 1821. For diskussionen om Landinis dødsår se desuden Tesan, op. cit., p. 201.

  2. Personen, der medbringer brevet.

  3. Den russiske billedhugger Boris Orlovsky.

  4. Den russiske zar Alexander 1.

  5. Orlovsky var elev hos Thorvaldsen i perioden 1823-1829, jf. Tesan, op. cit., p. 209.

  6. Den svenske billedhugger Gustav Göthe.

Last updated 19.10.2014