27.6.1820

Sender

Rasmus Bruun Bojesen

Sender’s Location

København

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.
Tilskrift: Høivelbaaren / Hr Etatsraad Thorvaldsen / Ridder af Dannebrog &&

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

Deres Høivelbaarenheds Nærværelse i Fædrenelandet har tilbagekaldt i Undertegnedes Erindring, at afgangne Etatsraad og Ridder West, som ved Døden afgik i Kassel den 6te. Julii 1811 paa Hiemreisen hertil fra Italien, har i sin under 26de. Junii næstforhen sammesteds affattede sidste Villie, hvilken vi som Executores bleve overdragne at fuldbyrde, disponeret i følgende Udtryk over nogle ham tilhørende Kunstsager:

“Jeg giver hermed Kongen fire skiønne Stykker Marmor:
Thorvaldsens collosalske Büste bestemt til Akademiet.
Kaiser TiberiiI do. do. af græsk Marmor;
et herrligt Stykke af en Sarcophag, og
en deilig Faun.
som befinde sig i Rom hos Thorvaldsen”.

Ligesom vi derfor i fornævnte Egenskab have i sin Tid giort Hans Høihed Prinds Christian, som Patron for det Kongelige Kunstacademie, underdanig Indberetning om denne Disposition, saaledes skylde vi og umiddelbar at meddeele Hr. Etatsraaden forestaaende Underretning om den Afdødes Bestemmelse af indbemeldte Kunstværker, i det vi tillige bevidne Deres Høivelbaarenhed vor udmærkede Høiagtelse og Ærbødighed.

Kiøbenhavn den 27de. Junii 1820.

Monrad Bojesen

Archival Reference

m6 1820, nr. 23

Persons

Commentaries

  1. Antagelig ukendt kunstner: Augustus, 1701-1800, Statens Museum for Kunst, inv.nr. KMS5639, der tidligere blev anset for at være en antik marmorbuste af kejser Tiberius.

Last updated 12.02.2018