11.10.1819

Sender

Directionen for de Kongelige Skuespil, Frederik Holstein

Sender’s Location

København

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Høyvelbornen / HErr Professor og Ridder Thorvaldsen
Tilskrift: Høyvelbornen / HErr Professor Thorvaldsen / Ridder af Dannebrogen &

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Covering letter for the pass to the Royal Theatre which Thorvaldsen was given by Frederik 6., and which was valid during Thorvaldsen’s stay in Copenhagen.

Document

Hans Majestæt KongenI har givet mig den Behagelige Commisjon at tilstille Herr ProffessorenII vedfølgen BelletIII til frie Adgang i Hofparkettet i det Kongelige Theater saa længe de forbliver i KjøbenhavnIV. Glædeligt ville det være for mig som første EmbedsmandV ved Skuespillet, om de ofte vil beære Theateret med deres Nærværelse, og smigrende, om det kunde forskaffe Fædrenelandet[s] første Kunstner nogle øyeblikkes Morskab.
Jeg beder Høyvelbornen HErr Professor modtager Forsikkring om min uindskrænkede Høyagtelse og

Kjøbenhavn den 11 October 1819 ærbødighed
F Holstein

Archival Reference

m6 1819, nr. 44

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Works

N157 Thorvaldsens fripas til Det Kongelige Teater, inv.nr. N157

Commentaries

  1. Den danske kong Frederik 6.

  2. Thorvaldsen var professor i billedhuggerkunst ved Kunstakademiet i København, jf. Thorvaldsen-kronologien 7.6.1805.

  3. Jf. Thorvaldsens fribillet til Det Kongelige Teater, N157.

  4. Thorvaldsen var på besøg i København i perioden 3.10.1819 til 11.8.1820.

  5. Holstein var teaterdirektør, jf. Directionen for de Kongelige Skuespil.

Last updated 03.01.2017