20.6.1818

Sender

Spiridion Naranzi

Sender’s Location

Venedig

Information on sender

Brevet har været forseglet; intet præg.
Poststemplet: 29 GIUG[NO], Venezia samt REGNO LOMBARDO VENETO.

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: Al Chiariassimo / Sigr: Alberto Thorvadson / Professore di Scultura / à / Roma.

Dating based on

Dateringen fremgår for dag og måneds vedkommende af brevets øverste højre hjørne og af brevets anden halvdel, hvorimod første halvdel af brevet er en gentagelse af Naranzis tidligere brev af 27.4.1818 og derved dateret næsten to måneder tidligere, jf. den generelle kommentar. Året må efter indholdet at dømme og formuleringen “27. Aprile scorso” stadig være 1818, som i det brev, der rykkes for svar på, eftersom det næste rykkerbrev er dateret til maj, jf. brev af 25.5.1819.

Abstract

Naranzi rykker Thorvaldsen for svar på sit brev af 27.4.1818 og gentager indholdet af det tidligere brev vedr. monumentet over Thomas Maitland, jf. portrætbusten A258 og relieffet Minerva, sandheden og løgnen, jf. A600.

Document

[Første del af brevet er skrevet med anden hånd:]

20 Giugno

Roma Sig:r Cav:r Thorwaldson.

Venezia li 27 Aprile 1818.

L’inserta LetteraI che vengo di ricevere dal Sig:r Cav:r Bulzo di Corfù Le offre i rischiaramenti da Lei chiestimi in proposito delle tre figure, che devono comporre il Basso-rilievo in Bronzo, che le fù dal detto Signore ordinato. Mi sono rivolto a quella parte per ottenere codesti rischiaramenti, essendo che li ignoravo io medesimo nella mia qualità di semplice commissionato. Feci lo stesso per la Corona, con cui Lei Signore sarebbe persuaso di fregiare il Capo del Generale, e quindi potrò in breve spedirle anco la risposta di questa ultima domanda che Lei mi ha fatta, non volendo prendere sopra di me alcuna risponsabilità, ove si tratta del altrui genio, e persuasione.

[Nedenstående er skrevet af Naranzi selv:]

SiamoII – li 20 Giug:o ; e non avendo per anco ricevuto alcun riscontro del ricevimento del originale della sopradetta copia, che le inviai con insertaIII del Sgre: Bulzo sia dalli 27. Aprile scorsoIV, hò rissolto di rivolgermi di nuovo a Lej Signore per rilevare il di Lej destino, onde non fosse rimasta l’operaV arenata per qualche imprevisibile contratempo.

Hò l’onore di essere

Il suo Devo Serv:e
Il Cav:r Naranzi

General Comment

Brevet er en rykkerskrivelse, og første del er derfor en næsten nøjagtig gentagelse af Naranzis brev af 27.4.1818. Se dette for kommentarer til indholdet.

Enten har Thorvaldsen ikke svaret på brevet, eller også er hans brev gået tabt undervejs, for heller ikke på dette rykkerbrev kendes der noget svar. Naranzi skrev igen året efter, jf. hans brev af 25.5.1819, hvor han stadig ikke havde fået svar på brevet af 27.4.1818.


Thorvaldsen udførte modellerne til et monument over den britiske generalguvernør Thomas Maitland i 1818. Dette brev er en del af korrespondancen vedr. monumentet, se evt. hele korrespondancen her.
Monumentet bestod af en portrætbuste i bronze af Maitland, jf. A258, og bronzerelieffet Minerva, sandheden og løgnen, jf. A600, opsat på en høj marmorsokkel. Monumentet blev opstillet på øen Zante i 1820. Læs mere om bestillingen i referenceartiklen om sagen.

Archival Reference

m5 1818, nr. 30

Thiele

Bestillingen omtalt Thiele II, p. 318-319, samt p. 382-384.

Other references

Subjects

Persons

Works

A258 Thomas Maitland, Tidligst september 1818 - Senest november 1818, inv.nr. A258
A600 Minerva, sandheden og løgnen, Tidligst september 1818 - Senest 25.10.1818, inv.nr. A600

Commentaries

  1. Dvs. brevet fra Dionisio Bulzo af 7.4.1818.
    For kommentarer til første del af dette brev se Naranzis brev af 27.4.1818, jf. også den generelle kommentar.

  2. Herfra er brevet nyskrevet, og dateringen af brevet følger derfor den følgende dato af 20.6.1818.

  3. Dvs. brevet fra Dionisio Bulzo af 7.4.1818.

  4. Dvs. Naranzis brev af 27.4.1818, som ovenstående er en afskrift af, jf. også den generelle kommentar.

  5. Ifølge Thiele II, p. 384, var både kolossalbusten af Thomas Maitland, A258, og relieffet Minerva, sandheden og løgnen, A600, færdige som originalmodeller i efteråret 1818. Først året efter blev de afstøbt i bronze og i 1820 opsat på Zante, som planlagt.

Last updated 21.08.2014