31.5.1816

Sender

Edward Pellew

Sender’s Location

Uvist.

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Pellew anmoder om, at hans portrætbuste i marmor, jf. Edward Pellew, A260, straks sendes til Civitavecchia, hvorfra der er mulighed at få den til England.

Document

Lord ExmouthI begs M.r TorveohsonII will pack up his BustIII for Lady WilliamIV (if ready) immediately he receives this Letter and send it down to Cevitta VecchiaV to the care of M.r DennisVI the English Consul for conveyance to England. – The Abundance Storeship will remain some time at Cevitta Vecchia to receive some Statuary and some other things for the Prince RegentVII by which Conveyance the Bust may be sent to England.

31 May 1816

General Comment

Formentlig er brevskriveren Edward Pellew, der var admiral og Viscount af Exmouth. Der kan dog lige så vel være tale om en mellemmand, jf. også Sass, op. cit.


Den omtalte marmorbuste af Edward Pellew, jf. originalmodel A260, findes i to marmorudgaver på Canonteign, Devon. Den ene er meget veludført og signeret med Thorvaldsens monogram på bagsiden (se evt. eksempel på Thorvaldsens monogram i oversigten over Thorvaldsens værker). Det andet marmoreksemplar er usigneret og lidt ringere udført, jf. Sass, op. cit. p. 216-217.

Archival Reference

m4 1816, nr. 18

Thiele

Thiele II, p. 298, anfører, at busten blev bestilt i sommeren 1816. Enten er der tale om en fejl, eller også gælder det den anden udgave af busten, jf. den generelle kommentar.

Other references

Subjects

Persons

Works

A260 Edward Pellew, 1814, inv.nr. A260

Commentaries

  1. Dvs. den formentlige brevskriver Edward Pellew, der var admiral og Viscount af Exmouth. Der er dog muligvis tale om en mellemmand, jf. også Sass, op. cit.

  2. Dvs. Thorvaldsen. For andre kreative stavemåder af billedhuggerens navn se evt. liste i referenceartiklen Alberto eller Bertel.

  3. Dvs. portrætbusten i marmor af Edward Pellew, admiral og Viscount af Exmouth, jf. originalmodel A260. Der findes to marmorudgaver af busten på Canonteign, Devon. Den ene er meget veludført og signeret med Thorvaldsens monogram på bagsiden (se evt. eksempel på Thorvaldsens monogram i oversigten over Thorvaldsens værker). Det andet marmoreksemplar er usigneret og lidt ringere udført, jf. Sass, op. cit. p. 216-217.

  4. Dvs. formentlig Mary Bentinck, William Bentincks hustru. Se hertil også dennes brev af 22.4.1816, der ligeledes omtaler busten af Edward Pellew.

  5. Dvs. havnebyen Civitavecchia lidt nord for Rom.

  6. Denne britiske konsul er p.t. ikke identificeret.

  7. Dvs. den senere britiske konge Georg 4. (1762–1830), der dog allerede fra 1811 regerede som prinsregent pga. faderen Georg 3.’s (1738–1820) mentale sygdom.

Last updated 19.08.2014