19.2.1844

Sender

Johan Heinrich Lytthans

Sender’s Location

København

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Høivelbaarne / Herr ConferentsraadI Thorwaldsen / Storkors af DbrII og Dbr MIII ppIV.
Tilskrift: Høivelbaarne / Her Conferentsraad Thorwaldsen / Storkors af Dbr og Dbr M. PP.

Dating based on

Dateringen fremgår af invitationen.

Abstract

Thorvaldsen is invited to dine Thursday 22.2.1844 at 2p.m. with Lytthans’ family and friends.

Document

Kiøbenhavn d. 19 Febr
1844

Da min Familie og nogle af mine Bekiendtere komme til mig paa Torsdag d. 22e Middag Kl 4 saa ville det glæde mig om det Lidet Antal maatte blive forøget med Hrr Conferentzraadens Nærværelse ifølge Deres ærede Løfte

Med Høiagtelse
J Lytthans

General Comment

På bagsiden af dette brev har Thorvaldsen skrevet et udkast til billedhuggeren C.F. Holbech dateret 22.2.1844.

Archival Reference

m35 IV, nr. 1a

Subjects

Commentaries

  1. Thorvaldsen blev udnævnt til konferensråd den 10.9.1838, se også artiklen Thorvaldsens udnævnelser.

  2. Thorvaldsen blev udnævnt til storkorsridder af Dannebrog den 18.11.1839, jf. artiklen Thorvaldsens udnævnelser.

  3. Thorvaldsen blev 22.10.1833 tildelt Dannebrogordenens Hæderstegn. Bærere af dette Hæderstegn blev omtalt som “Dannebrogsmænd”, jf. artiklen Thorvaldsens udnævnelser.

  4. p.p. er en forkortelse for det latinske præter plura, “foruden andet”, “med mere”, dvs. “med flere titler”. Se også artiklen Thorvaldsens udnævnelser.

Last updated 06.07.2016