Antagelig senest 4.2.1809

Sender

Bertel Thorvaldsen

Sender’s Location

Rom

Recipient

NN

Dating based on

Listen ligner næsten fuldstændigt en liste, som med sikkerhed kan dateres senest 4.2.1809. Her må dateringen derfor være antagelig senest 4.2.1809.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Document

Fortegnelse paa de Figurer som jeg haver udført i Marmor og dem jeg haver under arbejde. –
Jason, høy 3 Al: 21tom for Hr T. Hop
———

Ganimed
Baccus
Venus
Apoll
Amor og Psyche


}


Høy 2 al: 2 tom for Grevinde Worntzoff

——————————

Hebe Høy 2 Al:12 tom for Kammerjunker Bielcke
————————————————————
Adones Høy 3 al: for Kongen af Beiren [Bayern]
————————————————————
Psyche Høy 2 Al: 2tom for Hr HuthI

————————————————————
Mars – Bas-rilief høy 4 al endnu ikke udført i Marmor
En Døbesteen: omgivet med fire Basrilef Nemlig Barnet Jesus paa Moderen Skød, Johannes ved siden; Cristus døbes af Johannes paa Cristus velsigner børnene; paa den fierde Side en Gruppe af tre Engler. For Grevende Schimmelmann
————————————————————
Brisis som bortfores far[fra] Achilleo) Høy 6 al 11 tom lang 3 al 2 ½ tom for grev Ranzauf

Apollo Speller for Muserne som omkreng gratierne danser – høy 1 al 5 tom lang 2 al 15 tom for Baron d. Schubart
————————————————————
Hetor og Paris Høy Lang for Grev Balk
————————————————————

fire ronde Basrilief for det vor Kongelige Slot
Kongelige Slot
Hercoles og Hebe
Jupiter og Nimeses
Eesculab og Hygee
Prometus og Mierva

Oversættelse af dokument

A list of the figures which I have executed in marble and those I am working at –

Jason high 3 alen : 21 tommer for Mr. T. Hope

Ganymede
Bacchus
Venus
Apollo
Cupid and Psyche


}


high 2 alen: 2 tommer for Countess Vorontsova

——————————

Hebe high 2 alen 12 tommer for Mr Bielke, Groom in Waiting
————————————————————
Adonis high 3 alen for the King of Bavaria
————————————————————
Psyche high 2 alen : 2 tommer for Mr Huth

————————————————————

Mars – bas-relief high 4 alen not yet executed in marble
A font: surrounded with four bas-reliefs namely the child Jesus sitting on his mother’s lap, John at the side, Christ being baptized by John Christ blessing the children; on the fourth side a group of three angels. For Countess Schimmelmann.
————————————————————

Briseis being carried off from Achilles high 6 alen 11 tommer long 3 alen 2½ tommer for Count Rantzau.

Apollo playing to the Muses who are dancing around the Graces – high 1 alen 5 tommer long 2 alen 15 tommer for Baron Schubart
————————————————————
Hector and Paris high long for Count Balck
————————————————————

Four round bas-reliefs for our Royal Palace
Royal Palace
Hercules and Hebe
Jupiter and Nemesis
Æsculapius and Hygiea
Prometheus and Minerva

[Translated by Karen Husum]

Document Type

Egenhændigt udkast

Archival Reference

m35 I, nr. 22

Persons

Commentaries

  1. Probably the Danish captain Wilhelm von Huth.

Last updated 04.11.2014