Antagelig 1830

Sender

Bertel Thorvaldsen

Sender’s Location

Rom

Recipient

Jonas Collin

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift, da der er tale om et udkast.

Dating based on

Dateringen er baseret på den mere sikre datering af endnu et udkast, der synes at være en mere færdig form af dette. Det mere færdige udkast er skrevet på Thorvaldsens skitse til Monumentet over George Gordon Byron, C352, der stammer fra 1830. Koop havde dog økonomiske problemer de sidste mange år af sit liv.

Abstract

Thorvaldsen beder Jonas Collin om at hjælpe historiemaleren Andreas Ludvig Koop økonomisk.

Document

De [xx] ærede[?] helste ven [?] H[r.] Connfe[ren]sraad og beder endelegI om at jelpe den arme KoopII d[x] [xxxxxxxx] at kunde faae [?]. HasteIII og bestem[t]. det skal ellers tagen en SørgelenIV ende med hanV og hele han[s] FamelieVI

Oversættelse af dokument

[xx] Sir [?] greets friend [?] konferensråd and beg you sincerely to help the poor Koop d[x] [xxxxxxxx} to be able to get [?]. Quickly and certainly. If not he and all his family will come to a sad end.[Translated by Karen Husum]

General Comment

Udkastet må danne grundlag for yderligere et udkast, der ses på Thorvaldsens skitse til Monumentet over George Gordon Byron, C352.

Brevudkastet er antagelig stilet til Jonas Collin i hans egenskab af sekretær i Fonden ad Usus Publicos, som Koop adskillige gange, bl.a. i 1830, ansøgte om støtte hos.

Brevet er vanskeligt at aflæse. Det er delvist skrevet med meget svag blækstreg og er desuden præget af en del stavefejl samt gnidret skrift. Se evt. referenceartiklerne om Thorvaldsens tale og skriftsprog og Thorvaldsens brevskrivningsproces for mere om Thorvaldsens genvordigheder i denne retning.

Document Type

Egenhændigt udkast

Archival Reference

m35 I, nr. 18

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Commentaries

  1. Dvs. inderligt.

  2. I.e. the history painter Andreas Ludvig Koop, who had financial problems during the last many years of his life.

  3. Dvs. hastigt, hurtigt.

  4. Dvs. sørgelig.

  5. Dvs. ham.

  6. In 1825, Koop married the architect J.L. Thrane’s widow Giacinta, with whom he had lived since 1821. Thus both their own children and the wife’s children of her first marriage were part of the family.

Last updated 21.07.2016