28.4.1842

Sender

Ferdinand Flor

Sender’s Location

Cervaro

Information on sender

Dokumentet er stemplet med et laksegl, hvis motiv er en vinkolbe omviklet med vedbend. Rundt om motivet står: "OLYMPIAS [CE]RBARENSIS"I.

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift, da der er tale om et udnævnelsespatent.

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Abstract

Thorvaldsen tildeles Ponte Molle-selskabets fortjenstorden af første klasse, N92.

Document

Patent
für
den RitterII p.p.III
Herrn Thorwaldson.


Wir Ferdinand Flor
von Jupiters GnadenIV

Præsident der Ponte MolleV und des CervaroVI
haben beschlossen und beschliessen hiermit

  Dem RitterVII p.p. Thorwaldson
dem von Uns Selbst eingeführtenVIII, höchster Verdienst=Orden der Ponte Molle
  Den Verdienst=OrdenIX Iter Classe
  wegen langjährig bewahrter Treue und ZuneigungX für die Ponte Molle und Cervaro, am Tage des Cervaro-FestesXI zu überreichen.
  Cervaro den 28ten April 1842
  F. Flor
 
Der Staats=Secretair
FamaXII
A GegerXIII

General Comment

Denne udnævnelse understreger Thorvaldsens relation til det tysk-skandinaviske kunstnerselskab Ponte Molle. Samtidig viser den, at selskabet værdsatte ham som medlem, samt at han deltog i selskabets legendariske forårsfest 28.4.1842. Endelig er den et vigtigt bevis for selskabets ironiske og humoristiske tone, som her udmønter sig i et lettere satirisk udnævnelsesbevis og den tilsvarende Vielzuvielverdienstorden, N92.


En orden fra Ponte Molle-selskabet
Vielzuvielverdienstorden, avers

Ordenen blev uddelt første gang ved denne lejlighed i 1842. Ferdinand Flor havde ladet den fremstille, og den gengiver på aversen en kunstnertroubadour, der deklamerer en sang med sit strengeinstrument. Han står med den ene fod på Ponte Molle, mens Peterskirkens kuppel anes i baggrunden. På reversen ses en krans med emblemer på de fire kunstarter: Maleri, arkitektur, skulptur og digtning. I midten danser en bacchantinde, mens hun skænker vin. Hun er omgivet af indskriften: VIRTVTI PONTEMOLLICAE, dvs. de pontemolliske dyder. Indskriften vakte modstand hos Pavestatens censor, fordi teksten ikke var god latin. Han ønskede, at der stod Virtuti Ponti Milvii, men da der ikke var tid til at ændre teksten, accepterede censoren kunstnerlatinen, jf. Noack, op. cit., p. 383.

En orden fra Ponte Molle-selskabet
Vielzuvielverdienstorden, revers

Archival Reference

m34, nr. 99

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Other references

Subjects

Persons

Works

N92 Orden fra Ponte Molle-selskabet, 1844, inv.nr. N92

Commentaries

 1. Olympias Cerbarensis er en henvisning til Ponte Molle-selskabets olympiske lege, som foregik ved selskabets traditionsrige forårsudflugt til byen Cervaro, 8 km nordøst for Rom.
  De olympiske discipliner var fx æselridt, brydning og andre muntre udfordringer, se hertil referenceartiklen om Ponte Molle-selskabet.

 2. Thorvaldsen var 28.1.1810 blevet udnævnt til ridder af Dannebrog, og havde siden modtaget flere andre ridderordner, se Thorvaldsens udnævnelser. Men det er muligvis ikke det, der henvises til her. Thorvaldsen var nemlig også ridder af Ponte Molle, idet han var blevet tildelt selskabets (ironiske) bajocco-orden. Se mere i referenceartiklen om Ponte Molle-selskabet.

 3. Latin. Forkortelse for “praeter plura”, dvs. med flere titler.

 4. Jupiter var den højeste gud i den romerske mytologi. Flors henvisning til, at han er præsident (og således udnævner) af Jupiters nåde synes at være en humoristisk imitation af de udnævnelsesformler, som i øvrigt var almindelige på Thorvaldsens tid. Se fx udnævnelsespatentet fra Kunstakademiet i Kassel, 3.7.1843, hvor udnævnelsen fremhæves at foregå “mit Genehmigung ihrer erlauchten Protectoren” dvs. “med tilladelse fra akademiets ædle protektorer”.

 5. Se hertil referenceartiklen om det lystige tysk-skandinaviske kunstnerselskab Ponte Molle. Selskabet havde konstitueret sig med en “præsident”, “general”, “mundskænk” osv., som det fremgår her, var Flor selskabets præsident i 1842.

 6. Cervaro er en by ca. 8 km nord-øst for Rom, hvor Ponte Molle-selskabet afholdt sin forårsfest.

 7. Thorvaldsen var 28.1.1810 blevet udnævnt til ridder af Dannebrog, og havde siden modtaget flere andre ridderordner, se Thorvaldsens udnævnelser. Men det er muligvis ikke det, der henvises til her. Thorvaldsen var nemlig også ridder af Ponte Molle, idet han var blevet tildelt selskabets (ironiske) bajocco-orden. Se mere i referenceartiklen om Ponte Molle-selskabet.

 8. Det tilfaldt præsidenten at indføre nye skikke og fantasifulde ceremonier ved selskabets fester. Således havde præsidenten i perioden 1829-1834, den tyske maler Friedrich Nerly, organiseret selskabet som et minisamfund, hvor de fleste deltagere havde pompøse titler og karikaturagtige roller (herunder præsidenten).

 9. Dvs. Ponte Molle-selskabets Vielzuvielverdienstorden, dvs. altforstorfortjenst-orden, N92.
  Også ordenens navn karikerer det etablerede ordenssystem. Thorvaldsen var fx 26.3.1828 blevet Kommandør af Den Kongelige Saksiske Civilfortjenstorden, “Comthur des Königlich-Sächsischen Civil-Verdienst-Ordens”.

 10. Thorvaldsen var kendt for sit troskab overfor selskabet og for hellere at bære kunstnersamfundets bajocco-orden (lavet af en kobbermønt af ringe værdi) end de mange udmærkelser i ædelmetal, som han havde fået fra konger og kejsere rundt om i Europa. Se mere hertil i referenceartiklen om Ponte Molle-selskabet, samt evt. om Thorvaldsens øvrige udnævnelser i referenceartiklen herom.

 11. Cervaro-festen var den årlige forårsfest og afholdtes sædvanligvis omkring 1. maj, se hertil referenceartiklen omhandlende Ponte Molle-selskabet. At ordenen blev overrakt ved denne lejlighed må naturligvis betyde, at Thorvaldsen også dette år har deltaget i denne lystige fest.

 12. Som nævnt ovenfor (se kommentaren til “Uns Selbst eingeführten”) havde man indrettet selskabet som et minisamfund, hvor de fleste havde titler, af dette ses, at der også var udnævnt en statssekretær, som oven i købet havde fået tilnavn efter berømmelsens muse, Fama.

 13. Denne A. Geger er endnu uidentificeret.

Last updated 17.11.2016