19.1.1842

Sender

Alessandro Torlonia

Sender’s Location

Rom

Recipient

Henrik Stampe

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Torlonia sends 166,66 scudi to Henrik Stampe. This is the final payment on his letter of credit.

Document

Messr Torlonia M ont l’honneur de présenter leurs complimens les plus distingués à Monsr le Baron de Stampe & de lui envoyer la somme de Ecus 166.66.I pour valeur comme au bordereau d’autrepart de 500 Marcs de Banque de HambourgII & pour solde de sa lettre de creditIII, comme par les quittances ci jointes qu’ils le prient de vouloir bien leur renvoyer avec sa signature. MessrTorlonia M gardent par devers eux la lettre de credit qui se trouve épuiséeIV.

Le 15. Janvier
1842


B. M.. 500 à 33 2/3

moins la Comr$ 166.66V.

Lettre de Crecit Mr B.VI 6000

Le 20. Juillet à MunichVII

– trachés – M.
Le 31. Aout à LivorneVIII
Le 16. Octobre à RomeIX
Le 3. Decembre idem
Le 15. Janvier pour solde
 
1000 –
1500 –
1500 –
1500 –
500 –
M. 6000 –

General Comment

Dette er en meddelelse fra Torlonia til Stampe om udbetalingen af 166,66 romerske scudi. Dermed var Stampes kreditbrev opbrugt, som det fremgår af opgørelsen for neden. Et kreditbrev eller et kreditiv var datidens alternativ til en veksel. Det blev udstedt på et bestemt beløb, og et såkaldt cirkulær-kreditbrev kunne anvendes i flere forskellige byer, altså ved rejser. Indehaveren af kreditbrevet kunne få udbetalt penge i udlandet hos udstederens – i dette tilfælde antagelig Conrad Hinrich Donners – bankforbindelser.


Som det fremgår af opgørelsen for neden havde familien Stampe (og Thorvaldsen) hævet penge undervejs på deres rejse fra Danmark, som de tog afsked med 25.5.1841, og til Rom, som de ankom til 12.9.1841.

Eftersom det omtalte kreditbrev var opbrugt med udbetalingen af de 166,66 scudi, foranledigede Stampe, at Donner udstedte et nyt kreditbrev til familien Stampes hjemrejse fra Rom, se brev af 15.2.1842.

Archival Reference

m34, nr. 81

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Commentaries

 1. Dette beløb er i romerske scudi, se mere herom i Møntenheder.

 2. Dette beløb er i Hamburger banco, som var en international valuta eller regneenhed, udstedt i Hamburg. Den var forholdsvis uimodtagelig over for kursudsving, og blev derfor blev anvendt, når man fx rejste med et kreditbrev, som det var tilfældet for familien Stampe og Thorvaldsen, da de rejste til Rom i 1841.
  Se mere om Hamburger banco under Møntenheder.

 3. Om kreditbreve, se den generelle kommentar.

 4. Kreditbrevet, som familien havde anvendt på rejsen til Rom, var med andre ord opbrugt med udbetalingen af denne sidste rest.

 5. Dette beløb er i romerske scudi, se mere herom i Møntenheder.

 6. Dvs. Stampes kreditbrev. Opgørelsen nedenfor dokumenterer hvor og hvor meget, Stampe havde hævet på sit kreditbrev undervejs på rejsen fra Danmark til Rom.

 7. Familien Stampe og Thorvaldsen opholdt sig i München fra 13.7.1841 til 22.7.1841.

 8. Dette dokumenterer, at familien Stampe og Thorvaldsen var i Livorno 31.8.1841. Samme dag eller muligvis dagen efter forlod de byen med kurs mod Firenze, hvortil de ankom 2.9.1841.

 9. Rejseselskabet ankom til Rom 12.9.1841. Som det ses, skete de sidste udbetalinger på kreditbrevet i Rom.

Last updated 18.11.2015