1843

Sender

B.S. Ingemann

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Digtet er formentlig skrevet i 1842 eller i begyndelsen af 1843.

Abstract

This poem by Ingemann was to grace the monument to Frederik 6. on the hill at Skanderborg Castle.

Document

1.
Sjette Frederik
 
3.
Folket opreiste
 
 
1
Gud og Retfærd
Stod i hans Skjold.
Om kjærligt Retsind
Taler hans GierningI.
 
3
Aandspauluner
Reiste hans Haand
Og Aandsbedrifter
Lyste fra NordenII.
2.
kjærligt mindes
 
4.
hans Bautasteen.
 
 
2.
Frihedsenglen
Stod for hans Blik
Og brudt blev Aaget
Lænkerne knustesIII.
 
4.
Folkeaanden
Kongen gav Røst
Ved Kongegraven
Taler
IV nu FolketV.


af Ingemann.

General Comment

Disse digte af Ingemann blev anvendt som inskriptioner på soklen til Frederik 6.s monument, Skanderborg Slotsbanke. Digtet er dog ikke ført i pennen af Ingemanns hånd, men af en anden ukendt hånd.

Archival Reference

m34, nr. 53

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Works

A604 Stavnsbåndet ophæves, 12.12.1842, inv.nr. A604
A605 Provinsialstænderne oprettes, 1842 - 1843, inv.nr. A605
A191 Frederik 6., Tidligst 8.1.1820, inv.nr. A191
A606 Retfærdigheden, 6.3.1843, inv.nr. A606
A607 Kunsten og videnskaben beskyttes, 6.3.1843, inv.nr. A607

Commentaries

  1. Verset henviser til relieffet Retfærdigheden, jf. A606.

  2. Verset henviser til relieffet Kunstens og videnskabens beskytter, jf. A607.

  3. Verset henviser til relieffet Stavnsbåndets ophævelse, jf. A604.

  4. Den endelige tekst på monumentet i dette vers afviger fra denne version. Se artiklen Et tvetydigt monument

  5. Verset henviser til relieffet Provinsialstændernes oprettelse, jf. A605.

Last updated 26.11.2018