29.1.1819

Sender

François-Joseph Navez

Sender’s Location

Rom

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: A Monsieur/ Monsieur Torwalsen / Via Sixtine.I

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Navez asks Thorvaldsen to lend him a pair of antique busts. He also thanks him for the loan of Homer (cf. L137 or L138).

Document

J’ai l’honneur de présenter mes respects a Monsieur Torwalsen et le prie d’avoir la bonté de donner au porteur une couple de belle tête ou bas-reliefsII antique. Je les lui ferai remettre de suite que j’aurai fini.

Je le prie de recevoir mes sincere remerciements pour la tête d’homereIII qu’il a eu la bonté de me pretter

Son tres humble serviteur

Fr.J. Navez

Ce 29 Janvier 1819

[På bagsiden af brevet er tilføjet:]
Si je pouvois avoir la tete D’EuripideIV et D’ArianeV cela me feroit plaisir

Archival Reference

m34, nr. 19

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Works

L137 Homer , ca 200 f.Kr., inv.nr. L137
L138 Homer , ca 200 f.Kr., inv.nr. L138
L139 Euripides, ca 330 f.Kr., inv.nr. L139
L113 Bacchus, 100-tallet f.Kr., inv.nr. L113

Commentaries

 1. Dvs. Via Sistina, se hertil desuden referenceartiklen omhandlende Thorvaldsens bopæle.

 2. Som det fremgår nedenfor, præciserede Navez sit låneønske til en buste af Euripides og en af Ariadne.
  Se kommentarerne til disse mht. identifikation af de udlånte værker.
  Formålet var, at Navez skulle bruge busterne til at tegne efter.

 3. Sandsynligvis lånte Navez en Homer-buste fra Thorvaldsens afstøbningssamling, L137 eller L138. Se Navez’ tidligere brev af 2.1.1819, hvori han beder om at måtte låne en buste eller et basrelief til at tegne efter.
  Thorvaldsen kopierede i øvrigt selv en Homer-buste i de første år af sit ophold i Rom, nemlig A751.

 4. I Thorvaldsens afstøbningssamling findes en Euripidesbuste, L139, og det er antagelig den, som Navez her ønsker at låne.

 5. Dvs. Ariadne.
  I Thorvaldsens afstøbningssamling findes en Bacchus-buste, L139, som tidligere antoges at være en buste af Ariadne. Det er antagelig den, som Navez her ønsker at låne.

Last updated 08.04.2020