28.1.1833

Sender

Ludvig Bødtcher

Sender’s Location

Rom

Recipient

Omnes

Dating based on

Dateringen fremgår ikke af sangen, men kan dateres til 28.1.1833 jf. udgivelsen af Ludvig Bødtchers Samlede Digte, 1940, p. 109-110, hvor digtet i publiceret version er tilføjet overskriften: Sang den 28de Januar 1833 i Rom.

Abstract

The commentary for this poem is not available at the moment.

Document

Mel. Rolf Skattekonge &

Nu dækker Vintersneen hvid
Den danske Vang
Selv Bølgen standser for en Tid
Sin raske Gang
Forlængst gav hen hvert Blomster mildt
Sit kjelneI Blad
Og Stormen Synger atter vildt
Hvor Fuglen quad
Dog blomstrer det Bedste i Norden!

Ja ej blev født i liflig Vaar
Ved Rosens Rødt
Den Drot Hvis Sjæl ved Danmarks Saar
Har Stridt og Blødt!
SonII Nordens Sne segIII hvidt Hans Haar
Om Issen snoer:
Men i Hans Bryst et Hierte slaaer
Som varmer Nord:
Og det er Kong Fredrik den Sjette!

Hver Borger naevner stolt i Dag
Hans ædle Navn:
Matrosen heiser hoit sit Flag
Fra Skibets Stavn!
Hver Kriger byder for Hans Held
Sin egen Død
Og Bonden tømmer paa hans Vel
Sin bedste Miød
Og Alle velsigne Kong Fredrik!

Og vi som fiernt fra Danmarks Kyst
I Syden boer,
Naar slog vel hojere vort Bryst
Mod Nord! mod Nord! – –
Lad Velskland under Maske gaa
I glæden bedst:
Vi juble uden Maske paa
Til Danmarks Fest:
Gud Signe vor elskede Konge!!

General Comment

Dette digt blev skrevet i anledning af Frederik 6.s fødselsdag 28.1.1833 og fremført / sunget blandt danskere, der opholdt sig i Rom.
Digtet findes med få forskelle fra den her gengivne version i Bødtcher, op. cit. Digtet er i den publicerede version tilføjet dateringen “Sang den 28de Januar 1833 i Rom”.

Archival Reference

m33, nr. 41

Other references

Commentaries

  1. Kjelne betyder kælne jf. Ordbog over det danske Sprog.

  2. Må antages at være en stavefejl, og der her skal stå “som”.

  3. Må antages at være en stavefejl, og der her skal stå “sig”.

Last updated 01.12.2017