24.12.1828

Sender

Ludvig Bødtcher

Sender’s Location

Rom

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Dating based on

Dateringen fremgår af sangen.

Abstract

Julesang til Thorvaldsens julefest.

Document

[På arkets forside:]

Jule-Aften i Rom. 1828

[På næste side:]

Mel: Jeg er en Mand, som har saavidt omvandretI.

Velkommen Juul! Du hver en Alders Glæde!
Tag Plads ved Juletræet, gamle Ven!
Og lad Dit lyse Barneøie sprede
Sin muntre Glands paa Julebordet hen!

Kom frem med Alt, som muntert vækker Sandsen.
Giør Hver i Aften overgiven glad!
Selv Thorwaldsen har nedlagt Laurbærkrandsen
og byttet den med Rankens lette Blad!

Og intet Sted endnu du fik skue
En saadan Julefest, ihvor du kom:
Thorvaldsen er det, som gjør JulestueII,
Og Julestuen selv staaer midt i Rom!

Og intet Sted, ihvor du end dig vender,
En saadan Julegrød du fandt paa Jord,
Som baaren blev af tvende slige HænderIII
Fra Kjøkkenmørket til det lyse Bord!

Et mangler kun, for ret at have brammedIV,
En Gaas! opklækket i den vælskeV Sol,
Og som i lige Linie nedstammed
Fra Heltegjæssene paa CapitolVI, —

Men fra den Stund, at Gjæssene kan prale,
Hvorlunde de har frelst det gamle Rom,
Er ingen ærlig Gaas at faae i Tale,
Løb man saa hele Pavestaden om,

Aa! lad dem leve til de blive sorteVII!
Sligt ej forstyrre skal vort Glædeschor,
Især naar Bacchus smukt vil holde borte
Al GaaseviinVIII tillige fra vort Bord.

Ja, puur og ren skal Bacchus staa i Ære!
Hvo kryber vel i Aften feig i Skjul?
Og fremfor Alt ublandet Skaalen være,
Hvormed vi hilse paa den søde Juul!

General Comment

Dette digt blev sunget af selskabet af danskere juleaften hos Thorvaldsen i Rom 24.12.1828.


Digtet er trykt i Barfod, op. cit., men her kun med de første fire strofer. I Thorvaldsens Museum eksemplar af Barfods bog er en håndskrevet udgave af det forkortede digt indklæbet. Dette digt er skrevet af Bødtcher selv, som altså i 1844 har givet Barfod en redigeret udgave af julesangen.
Bødtcher har skåret de mere løsslupne strofer om gæssene, gåsevinen og den ufortyndede Bacchus-dyrkelse bort. Muligvis har hyldesten til vinguden ved den kristne højtid været for munter og for hedensk til, at sangens sidste fire strofer kunne trykkes hjemme i det mere sobre, lutheranske Danmark.

Men senere må Bødtcher være kommet på andre tanker, da digtet gengives i fuld længde med få forskelle fra nærværende version i forfatterens Samlede Digte, op. cit.

Archival Reference

m32, nr. 41

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Other references

Subjects

Commentaries

  1. Dvs. den danske forfatter Peder Magnus Trojels (1743-1793) drikkevise Jeg er en Mand, som har saa vidt omvandret.

  2. Denne verselinje dokumenterer, at juleaftensfesten foregik hos Thorvaldsen.

  3. Dvs. Thorvaldsens hænder. Han var kendt for at tilberede julegrøden egenhændigt.

  4. Dvs. at bralre op, prale, gøre sig til eller have noget (væsentligt) at fremvise, jf. Ordbog over det danske Sprog.

  5. Dvs. italiensk, se vælsk i Ordbog over det danske Sprog.

  6. Ifølge legenden blev Rom reddet i 390 f.Kr. af skræppende gæs, da de fjendtlige gallere forsøgte at snige sig op på Capitol i ly af mørket. Gæssene var gudinden Junos og derfor hellige.

  7. Dvs. indtil de dør. Udtrykket til de bliver sorte betyder til de bliver ramt af ulykke, død, sorg, ærgrelse. Udtrykket er beslægtet med sortsyn, at se sort på noget m.m. Se betydning 9.2 af adjektivet sort i Ordbog over det danske Sprog.

  8. Dvs. vand – i modsætning til vin.

Last updated 02.11.2017