24.12.1841

Sender

H.P. Holst

Sender’s Location

Rom

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

H.P. Holst forærede Thorvaldsen en en modellerstok i julegave den 24.12.1841. De befandt sig begge i Rom dette år.

Abstract

Poem presented to Thorvaldsen together with a modelling tool, a “Pousseerstok”. The French word “pousser” is used in two different ways. While others try anything to push (“poussere”) their way upwards, Thorvaldsen has reached quite different heights with his “Pousseerstok”. In Thorvaldsen’s hand the humble tool becomes a scepter.

Document

PrivatpresentI til Thorvaldsen.
Med en PousseerstokII.
Første Devise:
For at poussere sig paa Jord en Tomme over Vrimlen,
Saamange Midler bruges der – dem alle kjender Himlen!
Du har med denne lille Stok for Alle, som forstaae Dig,
Pousseret Dig saa høit tilveirs, at Ingen meer kan naae Dig:
Anden Devise:
See denne lille Stok, som nu
Heel MangenIII vistnok vrager,
Bli’er til en Herskerstav, naar Du
I Haanden blot den tager.
Et Kongespiir du bli’er paastand
Med Kraften fra det Høie,
Et Scepter, hvorfor vidt om Land
Sig Kunstens Børn maae bøie! –

Archival Reference

m32, nr. 107

Subjects

Commentaries

  1. Dvs. en personlig, ikke officiel, foræring.

  2. Dvs. en modellerpind. Se fx Thorvaldsen afbildet med en modellerpind i hånden på Horace Vernets portræt af ham, B95. På fransk betyder “pousser” at skubbe, og en “Pousseerstok” har man altså kaldt sådan, fordi man bruger den til at skubbe og flytte med leret. På fransk hedder en modellerpind faktisk en ébauchoir.

  3. Særdeles mange eller ganske mange. Se hel i betydningen 8.2, “i høj grad; saare; meget; særdeles”, og betydningen 8.3, “temmelig; rigtig; ret; nogenlunde; ganske” i Ordbog over det Danske Sprog.

Last updated 16.11.2020