15.10.1842

Sender

Zucker & Nedderhuth

Sender’s Location

Kassel

Recipient

Bertel Thorvaldsen, Frederikke Wallick

Recipient’s Location

Kassel

Dating based on

Det fremgår af regningen, at den stammer fra 14.-15. oktober i 1840’erne. Årstallet kan da kun være 1842, da Thorvaldsen passerede gennem Kassel 14.-15.10.1842 på sin rejse fra Rom til Danmark.

Abstract

Thorvaldsens og Frederikke Wallicks regning for kost og logi på hotel zum König von Preussen i Kassel.

Document

No 51 Cassel den   184  

Rechnung
für
Herrn Thorwaldsen Wohlgeboren
von Zucker & Nedderhuth
zum König von Preussen.

nächst der Post. Auslage

October 14  
 
 
15  
 
 
 
 
DrikkepengeI 3 fr:
og Smeden

2 s Ther Abd. Muscheln[?]II
2 Wachslichter
Logis
2 s CaffeIII: Zr.

 
 
 
 
Rth.
Bouillon
BærerIV 2 gange
Rthlr
 
 
13
__
4
Sgr.
26
10
 
14
14
8
8
Pf. Rthlr. Sgr. Pf.

General Comment

Dette er hotelregningen for Thorvaldsens og hans rejsefælle, Frederikke Wallicks ophold i Kassel under deres rejse gennem Europa i oktober 1842. De ankom til byen om aftenen den 14.10.1842 med postdiligencen fra Frankfurt am Main – og fortsatte rejsen næste dag 15.10.1842 til Hannover. Wallick skriver om opholdet i sin rejseberetning:

Næste Aften ankom vi til Cassel, hvor vi, efter at have taget en Kop Thee gik hver til sit Værelse. Næste Morgen Kl. 7 meldte Tieneren i Hôtellet en af Passagererne, en Præsident fra Trier med hvem vi havde reist; han skulde paa Øieblikket reise videre, men bad Th. om Tilgivelse, at han endnu engang hilste paa ham etc. etc. Vi skulde Kl. 10 reise til Hannover og spadserede, efter at have taget en Caffe, lidt om i Gaderne i Cassel. Rygtet om Thorv’s Ankomst havde alt udbredt sig, saa at Folk fløi til Vinduerne for at see ham.

Læs om hele turen i referenceartiklen Rejsen til Danmark, oktober 1842.

De fortrykte dele af denne regning er vist med gråt.

Archival Reference

m30 I, nr. 42

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Commentaries

  1. Denne bemærkning på dansk er skrevet af Frederikke Wallick, som det er tilfældet på andre af regningerne fra hendes og Thorvaldsens rejse gennem Europa. Wallick skriver i sin rejseberetning: “Fra Marseille, hvor Thorv. ingen Penge havde med sig , blev jeg hans Kasserer…”

  2. Ordet er ikke sikkert tydet.

  3. De to kopper kaffe om morgenen 15.10.1842 nævnes af Wallick nedenfor i hendes beretning om opholdet.

  4. Denne bemærkning må være tilføjet af Wallick ligesom den anden bemærkning på dansk. Den drejer sig sandsynligvis om udgifter til at få båret bagage frem og tilbage mellem hotellet og poststationen, hvor diligencen ankom og afgik. Thorvaldsens og Wallicks samlede bagage var ganske tung i alt ca. 170 pund, dvs. ca. 80 kilo, se opgørelsen i billetten af 15.10.1842.

Last updated 12.02.2016