21.4.1827

Sender

Bertel Thorvaldsen

Sender’s Location

Rom

Recipient

Pietro Benvenuti

Recipient’s Location

Firenze

Information on recipient

Ingen udskrift. Det vides ikke med sikkerhed, om brevet var stilet til Pietro Benvenuti. Det er imidlertid overvejende sandsynligt. Se den generelle kommentar for videre argumenter.

Dating based on

Dateringen fremgår af anbefalingen.

Abstract

Thorvaldsen’s letter of recommendation for Carsten Hauch, probably addressed to Pietro Benvenuti.

Document

Car[issi]mo amicoI.

di Roma 21. Ap[ri]le. 1827.

Il Sigr. Giovanni Hauch Professore di Studia NaturaleII in Copenaghen, e mio Compatriotto, ed amico, partendo da Roma desiderava due mie righe per presentarsi a Voi, e vedere i vostri bei lavoriIII.
Egli mi sfuggiIV senza che avessi potuto aver tempo di compiacerlo, ed ora trovasi in FirenzeV: laonde suplisco col presente foglio a sodisfare la sua brama affinché presentandosi a Voi, o incontrandovi con Esso, vogliare usare seco Lui quelle gentilezze che sono di voi proprie, e che Egli merita.
Sperando che Voi pure vi prevalerete di me in ogni incontro, e nella brama di presto rivedervi, mi riprotesto con tutta l’affezione, e la stima

Vostro Amico
Alberto Thorvaldsen

General Comment

Som det fremgår, er dette brev en anbefaling eller en præsentation af Carsten Hauch, som imidlertid var afrejst til Firenze, inden Thorvaldsen havde nået at gøre sin anbefaling klar.
Til hvem, Thorvaldsen har sendt brevet, er uvist. Jørgen Hartmann, op. cit., foreslår, at modtageren kunne være Pietro Benvenuti. Dette synes at være en rimelig antagelse, eftersom Benvenuti var Thorvaldsens gode ven og desuden professor og direktør ved Kunstakademiet i Firenze. Han har med andre ord været en god kontakt for Hauch i Firenze og havde mulighed for at vise danskeren de “skønne værker”, der omtales i anbefalingen.


Brevet er konciperet af Melchiorre Missirini, men den afsluttende hilsen “vostro Amico Alberto Thorvaldsen” er skrevet af Thorvaldsen selv. Se evt. referenceartiklen omhandlende Thorvaldsens koncipister.

Document Type

Færdigt dokument af koncipist

Amanuensis

Melchiorre Missirini

Archival Reference

Biblioteca Labronica i Livorno, Fonda Bastogi, Cassetta 56, inserto. 381 (Kopi på Thorvaldsens Museum: m28A I, nr. 13)

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Other references

Subjects

Persons

Commentaries

  1. Det vides ikke med sikkerhed, om anbefalingen var stilet til Pietro Benvenuti, men det er overvejende sandsynligt, eftersom han var Thorvaldsens “kære ven”.
    Se desuden den generelle kommentar.

  2. Carsten Hauch havde i november 1820 bestået sin magisterkonferens i naturhistorie og specialiserede sig dernæst indenfor zoologien. Senere mistede han imidlertid interessen for naturforskning og helligede sig undervisning og sit forfatterskab.

  3. Hvilke værker, der har været tale om vides ikke. Hvis Jørgen Hartmann, op. cit., har ret, når han antager, at brevets modtager kan have været Pietro Benvenuti, der blev hofmaler for Napoleons søster Elisa Baciocchi, storhertuginden af Toscana, har der formentlig været tale om malerier.

  4. Hauch havde øjensynlig forladt Rom på brevskrivningstidspunktet, dvs. at han tog afsted omkring medio april 1827.

  5. På sin hjemrejse til Danmark lagde Hauch vejen omkring Firenze og Venedig. I Firenze opholdt han sig efter eget udsagn i 8-10 dage, jf. Carsten Hauch: Minder fra min første Udenlandsreise, København 1871, p. 306.

Last updated 05.06.2018