23.12.1812

Sender

Bertel Thorvaldsen

Sender’s Location

Rom

Recipient

Chrystian Piotr Aigner

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår af kontrakten.

Abstract

This contract binds Thorvaldsen to execute two six-foot-tall caryatids with matching capital and base, intended to flank a commemorative tablet with a quotation from Napoleon. The price is fixed at 1,000 Roman scudi each, which Aigner agrees to pay in instalments of 600, 800, and 600 scudi.

Document

Fra noi sottoscritti, jl Cavaliere Alberto Thorwaldsen, professore di scultura del Academia di S. LucaI in Roma; ed jl Sigre Pietro d’Aigner Architetto e Membro dell’Istituto Reale delle Scienzee delle Arti di VarsaviaII ; In nome delle Excellence Loro I Signori Ministri di Stato del Regno di Polognia; Si fa il presente Contratto: Il Signore Thorwaldsen si obliga fare due Cariatidi greche di marmo bianco Statuario di CarraraIII, grandezza di 6. piedi, e di piu due Canestri e Plinti, misura a proporzione; che servirano al Monumento di Napoleone il GrandeIV, in adempimento del Decreto della Confederatione Generale del Regno di Polonia. E questo è per il prezzo di Scudi Romani mille per ciascheduna delle sudtte figure. All’incontro il Sigre d’Aigner in Nome come sopra, si obliga di far il pagamto al Sigre Thorwaldsen in tre rateV, cioè la prima anticipatamente di Scudi Seicento, la Seconda alla meta del lavoro di Scudi Ottocento, e l’ultima all’época in cui il Sigre Thorwaldsen si obliga di terminare il Sudtto Lavoro, vale a dire in un anno dal giorno presente. In fede di ciò e per sicurezza in tutto e per tutto a tenore delle leggi ci rimetiamo scambievolmente ambe le parte, e ci Sottoscriviamo. Roma ai 23. Xbr. 1812.

Alberto Thorvaldsen
Fermo come Sopra
Pietro Aigner
Architetto
M.S.

General Comment

I det øverste venstre hjørne ses et officielt (notar?-)stempel med inskriptionen: DIS AU-DELA DES ALPES og 50 CES, der omkranser en antik figur.

Dette dokument findes desuden i en enslydende kopi, m27, nr. 5, som ikke er afskrevet. På denne ses påskriften: Sir James Craufurd / to the care of Miss Davidson / Graham & Co. / London.

Archival Reference

m27, nr. 6

Subjects

Persons

Works

A56 Karyatide, 1813, inv.nr. A56
A55 Karyatide, 1813, inv.nr. A55

Commentaries

  1. Thorvaldsen var ansat som lærer i billedhuggerkunst ved Accademia di S. Luca fra 1812.

  2. Aigner var medlem af Det Kongelige Selskab for Videnskabens Venner, Warszawskie Królewskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, der fandtes fra 1800 til 1832, hvor det blev opløst af Rusland.

  3. De to karyatider i hvidt marmor skulle efter planen bære en arkitrav, hvorunder der skulle hænge en mindetavle med Napoleons ord om, at kongeriget Polen skulle genoprettes. Thorvaldsen tegnede et par skitser til kayatiderne i december 1812 og modellerede den første i foråret 1813 og den anden i efteråret 1813, jf. A56 og A55. Allerede sidst i 1813 havde Polen dog lidt et fatalt nederlag sammen med Frankrig, og mindetavlen mistede sin mening. Karyatiderne blev alligevel hugget i marmor, og i 1818 blev de i stedet solgt til Christiansborg, hvor de i 1826 blev opstillet i tronsalen. De gik til under Christiansborgs anden brand i 1884. Se hertil Else Kai Sass’ artikel om Thorvaldsens forbindelse med Polen.

  4. Det omtalte monument for den franske konsul, krigsherre, kejser og konge Napoleon 1. blev aldrig realiseret. Det skulle have fastholdt hans forblommede udtalelse i Vilnius i juni 1812 – under det fransk-polske felttog mod Rusland – om, at kongeriget Polen skulle genoprettes.

  5. Aftalen om, at betalingen skulle foregå i tre rater – en ved arbejdets begyndelse, en, når det var nået halvvejs, og en ved dets afslutning – var en normal procedure.

Last updated 30.09.2018