18.9.1838

Sender

Caroline Titchen

Sender’s Location

København

Information on sender

Rødt laksegl med utydeligt våbenskjold og inskriptionen: TVA VIDEO.

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Høivelbaarne / Hr Conferentsraad Thorwaldsen / Commandør af Dannebroge & &

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Charity from Thorvaldsen requested.

Document

Høivelbaarne Hr Conferensraad!

Ærbødigst.

Den Glæde, jeg som Barn saa tidt nød i mine ForældresI Huus ved at Beskyttes af Deres Høivelbaarenhed, der Behandlede mig tillige faderlig, naar jeg havde den Fornøelse at komme til Deres ForældreII og den deraf opvakte Hengivenhed for Dem der stedse har besjælet mig, tilsiger mig Haab om, at De ikke vil vredes, naar jeg tillader mig endnu en Gang personlig at fremstille mig for Dem der nød min Barnlige Høiagtelse.
Beklage maa jeg imidlertid, at den Tids Behagelige Dage nu for mig ere ombyttede med Gienvordighed, Kummer og Mangel, fordi min MandIII ikke er istand til at ernære mig og vore BørnIV, og jeg selv formedelst Alder og Svagelighed ikke formaaer at udrette meget for dem.
Deres Høivelbaarenhed vilde derfor naadigst tilgive, at jeg bedende fremstiller mig for Dem, der frimodig i den Forventning, at Erindringen om forbigangne Lykkelige Dage vil vække Deres Medlidenhed.


Kjøbenhavn 18 Septbr 1838.
ærbødigst
Caroline Titchen
født Lundegaard
/: Adelgaden No. 300 anden Sahl /.

General Comment

Det er påfaldende, at brevet er sendt allerede dagen efter, at København stod på den anden end i anledning af Thorvaldsens tilbagevenden til Danmark 17.9.1838. Titchens utålmodighed har sandsynligvis ikke virket efter hensigten. Det vides dog ikke, om Thorvaldsen efterkom Titchens bøn.

Archival Reference

m22 1838, nr. 62

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Commentaries

  1. Øllegaard Lundegaard, som Thorvaldsen antageligt støttede økonomisk i begyndelsen af 1820erne, og oberstløjtnant Nicolay Lundegaard (død ca. 1801).

  2. Karen og Gotskalk Thorvaldsen.

  3. Skuespiller og skuespillerdirektør Peter Jakob Titchen (1790-1847), jf. Dansk Demografisk Database, folketællingen for København 1840.

  4. Blandt andre sønnerne Fritz Titchen (1823-) og Sophus Titchen (1824-), jf. Dansk Demografisk Database, folketællingen for København 1840.

Last updated 27.05.2013