13.4.1825

Sender

Johan Frederik Bardenfleth

Sender’s Location

Sankt Croix

Information on sender

Rødt laksegl og sort laksegl med aftryk af det danske rigsvåben.

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: A Monsieur / Monsieur le Chevalier Thorwaldson / a / Rome.

Poststempel: Utydeligt sort og rødt stempel.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

A greeting from the Danish West Indies, where Governor Bardenfleth (worn out by official duties) is eager to hear news about Thorvaldsen, Rome, and art in general.

Document

General Gouvernements Huset paa St. Croix 13e. April 1825

Gode Thorwaldsen!

Jeg har faaet OrdreI at sende Kaptain KlaumannII med Briggen St. CroixIII til Italien for at hjembringe adskillige af Deres herlige Arbejder og jeg griber med Begærlighed denne Lejlighed for at gjenkalde mig i en Mands Erindring der er vort Fødelands Ære og som har skjænket mig sit VenskabIV.

Hvorledes gaaer det Dem gode Thorwaldsen, Deres Helbred og Deres udødelige Værker? Saalænge jeg var hjemme hørte jeg dog jevnligen om Dem, om ikke fra Dem. Breve og Rejsende sagde mig i det mindste at De var vel og nævnte mig de store Frembringelser som beskjæftigede Dem. Men nu i 3 Aar udskildt fra Dem ved Verdenshavet og udslidt ved Bestyrelsessysler hører jeg kun Deres Roes i Almindelighed, thi hvilken Krog gives der i Verden hvor denne ikke skulde trænge hen, men de kjære, smaae, omstændelige Efterretninger som varme Hjertet og som Vennen trænger til, de naae mig ikke længere. SkrivV mig dog derfor engang imellem et par Ord. Siig mig hvilke af Deres Arbejder ere nu udførte i Marmor? om De har været hældig nok til at træffe gode pletfrie BlokkeVI til de vigtigste? hvad De sender hjem med Klaumann? hvilke nye Arbejder De har udkastet? hvilke Elever De har meest Haab om? hvilke Kunstnere i Almindelighed nu staae højest i Europa, efter Dem, forstaaer sig – thi CanovaVII har ladt Dem uden Rival.

Hvilke danske Rejsende ere for nærværende Tid i Italien og især i Rom? Fortsættes Udgravningerne i Pompeji og give de noget Udbytte?

Her har De nu Spørgsmaal nok – Men skriv mig især hvorledes det gaaer Dem selv gode Thorwaldsen – det er dog det som jeg fornemmelig længes efter at høre.

Lev nu ret vel – saa vel som [jeg] af inderste Hjerte ønsker Dem det, og bevar stedse i venskabelig Erindring

Deres

uforanderlig hengivne
Bardenfleth

General Comment

Dette venskabelige brev blev sendt med briggen St. Croix og den danske søofficer og kaptajn Martinus Christian de Klauman, der af Frederik 6. havde fået ordre til at sejle omkring Livorno for at hente flere af Thorvaldsens kunstværker til København.
Se artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1825 for en udspecificering af hvilke kunstværker, der var med i transporten, samt hele hjemsendelsens forløb.

Archival Reference

m10 1825, nr. 44

Subjects

Persons

Commentaries

  1. Ordre fra Frederik 6., via den danske flådes administrative og udøvende kommando, Admiralitets- og Commissariats Collegiet, om, at briggen St. Croix skulle lægge an i Napoli eller Livorno for derfra at medbringe kasser med Thorvaldsens kunstværker.

  2. Den danske søofficer og kaptajn Martinus Christian de Klauman.

  3. Briggen St. Croix, der var på togt til Dansk Vestindien 1824-1825.

  4. Det vides ikke, hvorfra Bardenfleth og Thorvaldsen kendte hinanden.

  5. For Thorvaldsens ulyst til at skrive, se referenceartiklen Thorvaldsens tale- og skriftsprog.

  6. Ren hvid marmor uden pletter var Thorvaldsens foretrukne kvalitet, jf. emnet pletfri marmor.

  7. Den i 1822 afdøde, italienske billedhugger Antonio Canova, jf. også emnet Thorvaldsen og Canova.

Last updated 30.04.2015