Tidligst 1803, senest 1809

Sender

Heinrich Kohlrausch

Sender’s Location

Rom

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Brevet er udateret. Da Kohlrausch opholdt sig i Rom fra 1803 til 1809, må brevet være skrevet i denne periode.

Abstract

Kohlrausch returns some books which he has borrowed from Thorvaldsen and lists the remaining loans.

Document

Ich sende Ihnen bester Thorwaldsen hier den Boissier de SauvagesI und PaccohaneII zurück, die Ihrem dänischen DoctorIII gehören von den ich nun noch folgendes habe:
Chiarugi della pazziaIV
Tiraboschi Storia della letteratura Italiana, 5V
Denina Rivoluzioni d’ItaliaVI und Holty’s GedichteVII.
Ich danke Ihnen herzlich. Was macht meiner heerliche CharitaVIII?
der Ihrige Kohlrausch.

General Comment

På brevets udskriftsside er med anden hånd, antagelig ikke Thorvaldsens, tilføjet “Madame!”.

Archival Reference

gmVI, nr. 74

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Commentaries

 1. Antagelig et af den franske videnskabsmand Francois Boissier de Sauvages’ (1707-1776) to mest kendte værker, enten Nouvelles classes de maladies, qui dans un ordre semblable à celui des botanistes, comprennent les genres et les especes de toutes les maladies, avec leurs signes et leurs indications, Avignon 1731, eller Nosologia methodica sistens morborum classes, genera et species juxta Sydenhami mentem et botanicorum ordinem, Amsterdam 1763.

 2. Denne forfatter eller udgivelse er endnu uidentificeret.

 3. Det er uvist, hvem der hentydes til her. Personen må have efterladt sine bøger hos Thorvaldsen, og der kunne således måske være tale om den svenske læge Johan Jacob Ekman, som muligvis efterlod en kasse med bøger hos Thorvaldsen, da han rejste fra Rom. Det kan dog ikke afgøres endeligt, hvad Ekman efterlod, se hertil referenceartiklen omhandlende Ekmans buste og forsvundne kasser.

 4. Dvs. følgende bog: Vincenzio Chiarugi: Della pazzia in genere e in specie. Trattato medico analitico con una centuria di osservazioni, Firenze 1794. Der var altså tale om en bog omhandlende “Vanvid generelt og specifikt. En medicinsk analytisk traktat med hundredvis af observationer”.
  Forfatteren, den italienske læge Vincenzo Chiarugi (1759–1820) blev i øvrigt senere kendt for sine forsøg på at gøre behandlingen af sindslidende mere human.

 5. Den italienske forfatter Girolamo Tiraboschi (1731-1794), der som den første udgav et værk om hele den italienske litteraturs historie. Værket fandtes dengang i to udgaver, en fra 1772-1782 og en senere fra 1787-1794. I begge tilfælde omhandler bind fem perioden fra 1300 til 1400.

 6. Den italienske historiker Carlo Deninas (1731-1813) bog Delle rivoluzioni d’Italia, som første gang blev udgivet i Torino i 1769.

 7. Den posthume udgivelse af den tyske digter Ludwig Christoph Heinrich Höltys (1748-1776) værker: Friedrich Leopold zu Stolberg-Stolberg (red.), Gedichte, Karlsruhe 1784.
  Mange af digtene var populære i samtiden, og blev brugt i datidens poesialbum, de såkaldte stambøger. Se hertil evt. referenceartiklen omhandlende Thorvaldsens stambog.

 8. Dvs. en allegorisk fremstilling af barmhjertighed og den kristne kærlighed, næstekærligheden. I dag er det tidligste tredimensionelle værk med dette motiv, som kendes fra Thorvaldsens hånd, udført i 1810, nemlig relieffet Caritas, A597, så hvis der her er tale om et værk af Thorvaldsen, må det være en tegning, eller en nu forsvundet og ukendt skulptur.

Last updated 19.08.2014