3.4.1804

Sender

Massimiliano Laboureur

Sender’s Location

Rom

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Receipt from Massimiliano Laboureur confirming payment for two blocks of marble.

Document

Io sott[oscritt]o ho rice[v]uto ScudiI 8. mo[ne]ta dal Sig[nor]e. Alberto TrovalII p[er] due pezzi di marmoIII da me venduti questo di 3 aprile 1804==.

PIV 8mV Io Massimiliano Laboreur

Archival Reference

gmIV, nr. 84

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Commentaries

  1. Plural af den romerske møntenhed “scudo”, hvilket betyder ‘skjold’ på italiensk. Mønten kaldtes således fordi den myndighed, der havde slået mønten, ofte satte sit våbenskjold på den. Scudi blev udmøntet med forskellige værdier. Se evt. referenceartiklen om datidens møntenheder.

  2. Øjensynlig har stavningen af ordet “Thorvaldsen” voldt den italiensktalende Laboureur besvær. Om Thorvaldsens italienisering af sit eget navn, se referenceartiklen Alberto eller Bertel.

  3. Det vides ikke med sikkerhed, hvor store disse marmorstykker har været, eller hvad de har været tænkt anvendt til. Det er dog ikke usandsynligt, at det (jf. den ringe pris) har været små stykker marmor, muligvis til to buster, der omkring dette tidspunkt skulle udføres i forbindelse med grevinde Vorontsovas bestilling, se evt. referenceartiklen herom.

  4. Der er formentlig tale om en forkortelse for “pagato”, altså betalt.

  5. Formentlig forkortelse for det også ovenfor anvendte “moneta”.

Last updated 27.09.2018