10.3.1807

Sender

Fr. Bruder

Sender’s Location

Leipzig

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår af det brev, hvortil denne nota har været bilag.

Abstract

Bill enclosed in the letter of 10.3.1807 concerning the delivery of books.

Document

Nota

1 PlutarchI, Kaltwasser. 10 Bde à 12 pII 18 q
  mit 10 % netto p. 10. 18 q
1 BibelIII   ” – ” – 8
Emball: & Wachs[xx]ure   ” – ” – 12
M[x]aß   ” – ” – 2
  Zahl[xx]t p 11. 16 q

Fr. Bruder

General Comment

Denne meget hastigt nedskrevne nota er meget vanskelig at læse. Flere steder lader teksten sig ikke tyde. Sedlen, hvorpå notaen er skrevet, er ca. 7×20 cm. Den har været foldet sammen til en lille billet og indlagt i følgebrevet 10.3.1807, der netop omhandler de ovenfor nævnte bøger.

Archival Reference

gmIV, nr. 3

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Commentaries

  1. En udgave af Plutarchs værker, som i dag findes i Thorvaldsens bogsamling: Des Plutarchus von Chäroneia vergleichende Lebensbeschreibungen. Aus dem greischen überstetzt mit Anmerk. von J. Fr. S. Kaltwasser, Th. 1-10, Magdeburg 1799-1806, M406.

  2. Formentlig et “P” som symbol for pfennig.

  3. Der er sandsynligvis tale om Biblia: das ist: Die ganze Heilige Schrifft: Deutsch Auffs New zugericht. D. Mart. Luth., Wittemburg 1541, M371.

Last updated 07.01.2013