Efter 1818

Sender

NN

Sender’s Location

Rom

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår ikke af regningen. Den kan dog tidligst være fra omkring ultimo februar 1818, hvor det nævnte monument for Thomas Maitland blev påbegyndt, jf. Sass, op. cit.

Abstract

Workshop accounts of expenses for models, purchase of tools, etc.

Document

Spese fatte per i lavori Sociali
Spesi per ModelliI
CarolinaII
VirginiaIII
RosaIV
ScacciaV per il BustoVI
Accomodatura di una Cavalletto
Per pagare il porto del Calco di MaitlandVII
 
 
Pagato al ModelloVIII di suo ordine
Per una dozzina di Raspe
Pagato per il Compasso grande
Per due lettere
 
 
S.di 3.60
1.50
3. –
– 50
– 15
– 50
–––––––––
S.di 9.25
– 70
2.10
3 –
– 62
––––––––––
S.di 15.67

Archival Reference

gmII, nr. 49

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Other references

Subjects

Persons

Works

A258 Thomas Maitland, 1818, inv.nr. A258
A600 Minerva, sandheden og løgnen, 1818, inv.nr. A600
G342 Thomas Maitland, før 1817, inv.nr. G342

Commentaries

  1. Dvs. modeller anvendt i Thorvaldsens værksted i forbindelse med udarbejdelsen af tegninger og skulpturer. Se evt. listen over de modeller, der benyttedes, i referenceartiklen Levende model.

  2. Dvs. en af Thorvaldsens modeller, Carolina. Se evt, listen over de modeller, der kendes, i referenceartiklen vedr. brugen af levende model i Thorvaldsens værksted.

  3. Dvs. en af Thorvaldsens modeller, Virginia. Se evt, listen over de modeller, der kendes, i referenceartiklen vedr. brugen af levende model i Thorvaldsens værksted.

  4. Dvs. en af Thorvaldsens modeller, Rosa. Se evt, listen over de modeller, der kendes, i referenceartiklen vedr. brugen af levende model i Thorvaldsens værksted.

  5. Det vides pt. ikke hvem denne Scaccia var. Der kan være tale om en stenhugger eller anden hjælper i værkstedet, eller alternativt, og langt mindre sandsynligt om arkitekten og den senere præsident for Accademia di S. Luca i Rom, Girolamo Scaccia.

  6. Det vides pt. ikke, hvilken buste der er tale om.

  7. Formentlig er der tale om modtagelsen af den gibsafstøbning efter en buste, G342, af den britiske general og guvernør Thomas Maitland, der blev tilsendt Thorvaldsen fra Korfu som forlæg for Thorvaldsens buste af Maitland, A258. Busten er formentlig udført af den græske billedhugger Paolo Prossalendi og blev tilsendt Thorvaldsen som forlæg ifm. bestillingen af monumentet over Maitland, jf. Sass, op. cit. p. 416-417.
    Alternativt er der tale om Thorvaldsens egen model i gips af en eller begge af følgende værker: Busten af Thomas Maitland, A258, og/eller relieffet Minerva, sandheden og løgnen, A600, jf. referenceartiklen Bestillingen af Thomas Maitlands monument.

  8. Det vides pt. ikke, hvem denne mandlige model var. Se evt, listen over de modeller, der kendes, i referenceartiklen vedr. brugen af levende model i Thorvaldsens værksted.

Last updated 20.11.2014