12.6.1840

Sender

Sally Henriques

Sender’s Location

København

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår af kvitteringen.

Abstract

Henriques acknowledges receipt of payment for the painting Study of a Sailor, B407.

Document

S.T.I
Herr ConferentsraadII. etc Thorvaldsen.

Debet

For 1 Maleri forestillende:
En SømandIII med sit Ølkruus
 
Kjøbenh. d. 12 Juni 1840

Rbdl.IV 28..
Betalt
Sally Henriques

General Comment

Kvitteringen dokumenterer Thorvaldsens køb af maleriet Modelstudie af en matros, B407, der stadig findes i Thorvaldsens malerisamling, B275. Det vides p.t. ikke, hvor Thorvaldsen har set modelstudiet, eller hvorfor han har købt det. Der findes flere lignende malerier i hans malerisamling (B229, B248 og B283), hvoraf i hvert fald et af dem skyldes velgørenhedsindkøb, jf. brev af 13.5.1841.


Selvom maleriet blev købt af Thorvaldsen allerede i 1840, blev det ikke optaget i det første officielle trykte katalog over Thorvaldsens værker og samlinger, dvs. i Müller, op. cit.

Archival Reference

gmI, nr. 45

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Other references

Subjects

Works

B407 Modelstudie af en matros, 1840, inv.nr. B407

Commentaries

  1. Dvs. salvo titulo, der er latin for “med forbehold for titlen”. Udtrykket bruges i tilskrifter på breve, når man vil angive, at man ikke kender titlen, eller at denne formalitet ikke er nødvendig.

  2. Thorvaldsen blev udnævnt til konferensråd den 10.9.1838, jf. også referenceartiklen Thorvaldsens udnævnelser.

  3. Dvs. maleriet Modelstudie af en matros, der stadig findes i Thorvaldsens malerisamling, B407.

  4. Dvs. rigsbankdaler, jf. referenceartiklen Møntenheder.

Last updated 08.08.2016